Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

7 decembra, 2018

Neúspešný kandidát na starostu K. Fečko podal sťažnosť na Ústavný súd SR

ÚS SR eviduje k dnešnému dňu 89 sťažností pre neústavnosť a
nezákonnosť volieb do orgánov územnej samosprávy konaných 10. novembra
2018. V 36 sťažnostiach navrhovatelia namietajú len neústavnosť a
nezákonnosť volieb starostov obcí, medzi ktoré sa radí aj sťažnosť
neúspešného kandidáta K. Fečka z obce Bžany. V komunálnych voľbách,
ktoré sa konali v roku 2018, bolo vo volebnom obvode Bžany zapísaných
214 voličov, pričom v roku 2014 to bolo len 147 osôb a volebná účasť
dosiahla 72,78%. Za štyri roky sa teda počet voličov zvýšil
o 67 osôb.

Čítať viac »

Stručne

Svidnícka nemocnica lieči už aj pacientov s problematickými kŕčovými žilami V Nemocnici Svet zdravia Svidník pribudli od jesene nové výkony. V rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti

Čítať viac »

Počty žiakov SŠ sa v novom školskom roku budú redukovať

Počty žiakov, ktoré prijmú v budúcom roku stredné školy, by mali
reálnejšie zohľadňovať demografický vývoj i potreby trhu práce.
Vyplýva to z novej legislatívy, ktorou ministerstvo školstva oklieštilo
právomoci krajských zastupiteľstiev a určilo počty žiakov prvých
ročníkov pre všetky školy na území kraja. Pre SŠ v okrese Stropkov to
znamená, že do 1. ročníkov v školskom roku 2019/2020 bude prijatých
34 žiakov na gymnázium, spolu 23 žiakov v dvoch odboroch na SOŠ
elektrotechnickú a 22 žiakov na SOŠ služieb v odbore auto opravár –
mechanik.

Čítať viac »

Novozvolení primátor i poslanci MsZ zložili sľub, viceprimátorom naďalej ostáva Dušan Lukáč

V pondelok sa na ustanovujúcom
zasadnutí MsZ stretli novozvolený primátor, novozvolení poslanci MsZ,
ostatní zástupcovia mesta Stropkov i zástupcovia štátnych orgánov a
inštitúcií, zástupcovia cirkvi, riaditelia škôl v pôsobnosti mesta
Stropkov, predseda mestskej volebnej komisie P. Sitkanič a ostatní prítomní.
Predseda mestskej volebnej komisie oboznámil prítomných s výsledkami volieb
do orgánov samosprávy mesta Stropkov, ktoré sa konali
10. novembra 2018.

Čítať viac »

Stropkov pozná nás a my poznáme Stropkov

Novozvolený primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza vo svojom úvodnom
príhovore na ustanovujúcom zasadnutí MsZ povedal, že Stropkovčania vo
voľbách ukázali, že chcú, aby sa pokračovalo v tom, čo sa po voľbách
v roku 2014 začalo.

Čítať viac »

Dobrou správou je, že klzisko bude túto zimnú sezónu otvorené

Mesto Stropkov
v rámci svojich finančných možností zmodernizovalo celý areál, ktorý
vyhovuje súčasným potrebám. Ešte donedávna boli na stropkovskom klzisku
staré unimobunky, ktoré sú už minulosťou. Nový je teda celý objekt
šatní s vyhrievaním i sociálne zariadenia, či bufet, čo široká
verejnosť určite ocenila. Zabezpečená je tiež nová plynová rolba a
investovalo sa aj do nevyhnutnej údržby chladiacej technológie, napriek tomu
bolo potrebné minuloročnú sezónu ukončiť predčasne.

Čítať viac »

Z výstavy „Stropkov 1944“

Historička N. Lattová všetkých prítomných privítala na vernisáži výstavy s názvom „Stropkov 1944“, ktorá sa konala pri príležitosti 74. výročia oslobodenia mesta Stropkov a vyjadrila

Čítať viac »

Česť a sláva osloboditeľom mesta Stropkov

Minulú stredu,
28. novembra sa v mestskom parku konalo spomienkové stretnutie pri
príležitosti 74. výročia oslobodenia mesta Stropkov. Prítomní boli
pozvaní hostia, ale i žiaci stropkovských škôl. Námestím znela hymnická
pieseň i báseň a hrdinov, ktorí sa zaslúžili o oslobodenie nášho
mesta, sme si uctili a pripomenuli položením venca. V rámci tohto
spomienkového stretnutia sa v stropkovskom kaštieli tiež konala vernisáž
výstavy „Stropkov 1944“, organizátorom ktorej je Prešovský samosprávny
kraj, Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ Stropkov a Prešovský klub
vojenskej histórie Dukla.

Čítať viac »

Z histórie…

Š. Ducko na stránkach Slovenskej obrody sa začiatkom roka 1944 pokúsil o sumarizáciu piatich rokov budovateľskej práce v okrese Stropkov. Uvádza v nej, že keď

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie