Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

23 novembra, 2018

Vianočná hviezdička

Dňa 15. novembra 2018 v priestoroch múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku sa uskutočnila regionálna spevácka súťaž vianočných piesní a kolied pod názvom „Vianočná hviezdička“. Akcie

Čítať viac »

V druhej svetovej vojne trpeli aj Cigáni

Po vzniku Slovenského klérofašistického štátu, bolo prijaté
rasistické rozhodnutie o presťahovaní cigánov na nižný koniec dediny aby
neznečisťovali vodu v potoku a aby boli izolovaní. Vo Vyšnej Olšave okres
Stropkov takýto cigánsky tábor bol zriadený pri potoku na Ferdaske ,smerom
na Širokú Lúku.

Čítať viac »

Gymnazisti oslávili Deň PSK

Prešovský samosprávny kraj vyhlásil 23.október za svoj akoby „narodeninový“ deň a pri tejto príležitosti zorganizoval množstvo podujatí na samotnom úrade v Prešove aj v inštitúciách

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie