Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

2 novembra, 2018

Atrium pod Kamenicou rastie ako huby po daždi

Čulý stavebný ruch
v centre nijako nenarúša pokoj a pohodu v meste. Všimnúť si môžeme len
progres, ktorý je vidieť každý deň. Projekt „Atrium pod Kamenicou“
zahŕňa výstavbu 5 polyfunkčných domov s obytnou a retailovo-obchodnou
plochou, spolu s výstavbou viac ako 20 parkovacích miest. Začala sa tiež
rekonštrukcia Hrnčiarskej ulice, ktorej prvá etapa je hotová, teda zámer
zatraktívniť a oživiť túto lokalitu sa pomaly napĺňa.

Čítať viac »

Tridsaťpäť zasadnutí mestského zastupiteľstva prinieslo 365 uznesení a 21 všeobecno-záväzných nariadení

Uplynulú stredu, 24. októbra sa stretli poslanci MsZ na poslednom
slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Všetci poslanci sa
symbolicky zapísali do pamätnej knihy a poslancom bola odovzdaná plaketa a
medaila, ktorá poslancom bude pripomínať nielen ich štvorročné pôsobenie
v mestskom zastupiteľstve, ale aj sté výročie skončenia prvej svetovej
vojny a zároveň sté výročie vzniku Československa i pamiatku na
rekonštrukciu manévrov 1911 v meste Stropkov, či projekt cezhraničnej
spolupráce Interreg.

Čítať viac »

Mestská polícia Stropkov v súvislosti so štátnym Sviatkom všetkých svätých a pamiatky zosnulých upozorňuje na zvýšené opatrenia

V súvislosti so štátnym sviatkom Všetkých svätých a pamiatky
zosnulých bude mestská polícia zabezpečovať ako každoročne zvýšený
dohľad pri kontrole nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a
kontrole verejného poriadku. Výkon služby bude zameraný samotné cintoríny
a ich okolie v meste Stropkov, ako aj na cintoríne v mestskej
časti Bokša.

Čítať viac »

Projekt cezhraničnej spolupráce Interreg priniesol Stropkovu značenú turistickú trasu, nové poznatky i skúsenosti, ale hlavne vzťahy i priateľstvá, ktoré vydržia

Štvrtok,
25. októbra, patril záverečnej konferencii konanej pri príležitosti
ukončenia a zosumarizovania projektu cezhraničnej spolupráce Interreg medzi
partnerskými mestami Rzeszów a Stropkov, ktorého hlavným cieľom bolo
vytvorenie cezhraničnej turistickej trasy „Po stopách Rakúsko-Uhorska“,
ľudovo nazývanej Jozefínka.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie