Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

26 októbra, 2018

Tri najmenej rozvinuté kraje spolupracujú na spoločných projektoch

Prešovský, Košický a
Banskobystrický samosprávny kraj spolupracujú pri realizácii opatrení a
akčných plánov najmenej rozvinutých okresov. Priority v rozvoji sociálnej
ekonomiky, poľnohospodárstve, doprave, cestovnom ruchu dnes na pôde PSK
definovali po rokovaní svojich pracovných tímov župani troch najmenej
rozvinutých krajov. Za PSK Milan Majerský, za BBSK Ján Lunter a KSK
Rastislav Trnka.

Čítať viac »

Každý vek má svoje čaro…

Mesto Stropkov pri
príležitosti mesiaca úcty k starším pripravilo krásny kultúrny
program

V nedeľu, 21. októbra, sa konalo kultúrne podujatie, ktoré usporiadalo
mesto Stropkov a ktoré bolo ladené do folklórneho šatu. Prítomní boli
primátor mesta, viceprimátor, prednosta MsÚ i vedúci OŠK. Kultúrny
program moderovala S. Klebanová.

Čítať viac »

Európska kampaň EU – OSHA

„Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“

Na mnohých európskych pracoviskách sú zamestnanci vystavení
nebezpečným látkam. Tieto expozície sú bežnejšie, než si väčšina
ľudí uvedomuje a v skutočnosti k nim môže dochádzať skoro na všetkých
pracoviskách. Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia to vyvoláva
veľké obavy.

Čítať viac »

Kraj udelil najvyššie ocenenia v sociálnych službách

Cena pre klienta,
ktorý sám pomáha odkázaným

Prešovský samosprávny kraj dnes už po ôsmy raz odovzdal najvyššie
krajské ocenenia v sociálnych službách – Krídla túžby. Ceny za rok
2018 si prevzali traja laureáti v rámci galaprogramu na veľkej scéne
Divadla Jonáša Záborského. Jeho súčasťou bol už tradične koncert bez
bariér.

Čítať viac »

Úcta k starším

„Človek je krásny nie len vtedy, keď má rázny krok. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“ Dňa 12. októbra sa žiaci a

Čítať viac »

100. výročie vzniku ČSR

Základná škola Vyšná Olšava spolu so Zväzom protifašistických
bojovníkov a Úniou žien vo Vyšnej Olšave si pripomenuli jubilejné
výročie vzniku ČSR.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie