Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

12 októbra, 2018

Investície spoločnosti Byhos za posledné štyri roky boli prevažne investičného charakteru, zdroje sú teda dobre pripravené

Na 35. zasadnutí MsZ predložil
konateľ spoločnosti BYHOS Vít Babjarčik správu o výsledkoch hospodárenia
za prvý polrok 2018. Spoločnosť Byhos, s.r.o. vyrába, distribuuje a
predáva teplo a TÚV, spravuje a udržuje obecné byty a zabezpečuje služby
na základe zmluvy v bytoch v osobnom vlastníctve (OV). Má v nájme štyri
tepelné zdroje, ktorými sú Energoblok E1, kotolňu K6 a dve domové kotolne
v bytových domoch na Ciolkovského ulici. Teplo a TÚV je z týchto kotolní
dodávané do bytových i nebytových priestorov a svoju činnosť zabezpečuje
11 pracovníkmi. V prvom polroku 2018 sa spoločnosti darilo dobre a bolo
ziskové. Zabezpečuje služby pre 23 spoločenstiev, t. j. 579 bytov
v OV.

Čítať viac »

Školy sú na nový školský rok 2018/2019 dobre pripravené

Odbor školstva a
kultúry mesta Stropkov informoval o zmenách a o prebiehajúcich reformách
v školstve. Vláda SR definitívne odobrila „Národný program rozvoja
výchovy a vzdelávania na Slovensku“, v ktorom ide o rozvoj systému
ďalšieho, inklúziu mariginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia i prepojenie systému výchovy a
vzdelávania s potrebami trhu práce a zaoberá sa tiež financovaním
zamestnancov v školstve a systémom riadenia.

Čítať viac »

PSK odstráni havarijný stav mostov

Najstaršie z nich majú viac ako 60 rokov

Prešovský samosprávny kraj plánuje ešte v tomto roku zrekonštruovať
päť mostov v najhoršom stave. Ich opravou úplne odstráni havarijný
stupeň stavieb na území župy.

Čítať viac »

Odbor školstva a kultúry mesta Stropkov nezaháľa, aj v tomto jesenno-zimnom období je pripravené množstvo kultúrno-spoločenských podujatí

Kultúrne leto v Stropkove bolo plné naozaj zaujímavých podujatí a
o kultúrne vyžitie a zábavu naozaj nebola núdza. Inak to nebude ani počas
týchto dlhých jesenných, zimných dní. Pripravené sú už tradičné
podujatia, ktoré mesto Stropkov organizuje každý rok, ale aj podujatia
profesionálnych súborov, či kurzy pre ľudí rôznych vekových
kategórii.

Čítať viac »

Matej Tóth v ZŠ s MŠ Bukovce

Našu školu navštívil olympionik v chôdzi Matej Tóth, aby odštartoval pohybový program zameraný na športový tréning, vývojovú kineziológiu a psychológiu dieťaťa. Nedočkaví žiaci ho privítali

Čítať viac »

Biela pastelka v uliciach Stropkova

V piatok 21. septembra 2018 sa
uskutočnil 17. ročník verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2018, ktorú
organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ambasádorkou tohto
ročníka bola úspešná slovenská moderátorka Adela Vinczeová. Tradičným
podporovateľom zbierky je i Marián Geišberg.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie