Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

5 októbra, 2018

S náčelníkom Mestskej polície M. Harmadom o bezpečnostnej situácii v meste Stropkov

Témou posledného
35. zasadnutia MsZ bola aj bezpečnostná situácia v meste Stropkov. Za prvý
polrok 2018 nebolo zaznamenané na území Stropkova a jeho priľahlých
častiach závažnejšie resp. hromadné narušenie verejného poriadku, ktoré
by si vyžadovalo nasadenie väčšieho počtu síl a prostriedkov Mestskej
polície (MsP), či Policajného zboru SR (PZ SR).

Čítať viac »

Posviacka vojnového cintorína vo Veľkrope

Klub vojenskej
histórie Beskydy ukončil práce na najväčšom slovenskom vojenskom
cintoríne z obdobia 1. svetovej vojny v obci Veľkrop, na ploche ktorého je
pochovaných 8662 vojakov rakúsko-uhorskej i ruskej armády.

Čítať viac »

Vernisáž výstavy „A národ oboril sa na národ“

Uplynulý piatok sa
v stropkovskom kaštieli konala vernisáž výstavy „A národ oboril sa na
národ“, ktorú usporiadal Prešovský samosprávny kraj – Krajské múzeum
v Prešove – Kaštieľ Stropkov a mesto Stropkov. Ide o medzinárodnú
výstavu výtvarných prác k 100. výročiu ukončenia
1. svetovej vojny.

Čítať viac »

Stropkov sa vrátil v čase a pripravil dokonalú rekonštrukciu Manévrov z roku 1911

V sobotu sa na Námestí SNP konali Manévre 1911, ktoré pripomenuli
rakúsko-uhorské cisársko-kráľovské vojenské manévre z roku 1911, ktoré
sa odohrali v meste Stropkov a jeho okolí. Hlavným motívom tohto podujatia
boli oslavy 100. výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Usporiadateľmi
tohto podujatia bolo mesto Stropkov spolu s Klubom vojenskej histórie
Beskydy.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie