Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

28 septembra, 2018

Diskusia o prevencii kriminality v priestoroch MsÚ

Stredu 19. septembra
sa na MsÚ v Stropkove stretli primátor mesta Stropkov O. Brendza, PhDr.
Ingrid Doležalová z Odboru prevencie kriminality kancelárie ministerstva
vnútra SR, členovia Mestskej polície, zástupcovia Denného centra a Jednoty
dôchodcov, terénni sociálni pracovníci, ako aj pracovníčka
z Arcidiecéznej charity Košice, aby spolu diskutovali o projekte
„Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie
kontaktných bodov“, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho
sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná
správa.

Čítať viac »

Zamestnanci sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK si prilepšia

Kraj im navýši platy, rozdelí im jeden milión eur

Zmena financovania sociálnych služieb, platná od 1. januára 2018,
priniesla pozitívnu správu. Vďaka ušetreným finančným prostriedkom, sa
vytvoril priestor na zvýšenie miezd pre zamestnancov zariadení sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja
(PSK), ktorí sú v priamom kontakte s klientmi. Župa im do konca roka
rozdelí milión eur.

Čítať viac »

Výber z tvorby Mariána Kopku v Stropkove

Výtvarník –
amatér Marián Kopko sa na narodil v Liptovskom Hrádku. Pred koncom II.
svetovej vojny sa spolu s rodinou presťahoval do Vranova nad Topľou, kde
žije dodnes. Má ukončenú Strednú poľnohospodársku školu
v Michalovciach. Jeho práca agronóma bola vždy spojená s prírodou, ktorú
rád maľuje.

Čítať viac »

Vody Domaše uzamknuté, letná sezóna sa skončila

Uplynulú sobotu sa
konalo uzamykanie Domaše – Valkov 2018, ktoré usporiadal Klub priateľov
Valkova a pohostinstvo Rumpeľ. Počasie bolo síce daždivé, no ani to
neodradilo skalných od ich účasti na tejto tradičnej akcii. Stretli sa
všetci, ktorí radi trávia svoj voľný čas na Domaši – Valkove, aby sa
rozlúčili s letom, so sezónou, aby hodnotili, bilancovali a spomínali na
ešte nedávne leto.

Čítať viac »

Šlabikáre učia stále

Pondelok,
17. septembra sa v stropkovskom kaštieli konala vernisáž výstavy
„Šlabikáre učia stále“, ktorú usporiadal Prešovský samosprávny
kraj – Krajské múzeum v Prešove. Priestory kaštieľa sa teda v pondelok
odpoludnia zaplnili hojným počtom detí zo všetkých základných škôl
v Stropkove. Ide o unikátnu kolekciu zo zbierok pána Štefana Peteju
z Bardejova.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie