Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

21 septembra, 2018

Komunálne voľby 2018

V slovenských mestách a obciach sa po štyroch rokoch opäť budú voliť
primátori, starostovia a poslanci. Komunálne voľby sa budú konať
10. novembra 2018.

Čítať viac »

Vznikla nová iniciatíva slovensko-poľskej spolupráce

Prvé Fórum
Poľsko – Slovensko už na budúci rok v Podkarpatskom regióne

Poľsko-slovenská spolupráca bude mať novú platformu. Bude ním Fórum
Poľsko – Slovensko, ktoré bude po prvýkrát organizované v budúcom roku
poľskými partnermi. Ide o iniciatívu Podkarpatského vojvodstva a nadácie
Inštitútu pre východné štúdie, ktorú podporil aj Prešovský
samosprávny kraj.

Čítať viac »

VÚC očami komunálu

Združenie miest a obcí Slovenska dnes spúšťa prieskum zameraný na
vnímanie vyšších územných celkov primátormi miest a starostami obcí.
Cieľom prieskumu je poznanie postojov predstaviteľov miestnej územnej
samosprávy k činnosti krajskej samosprávy, a tiež vnímanie spolupráce a
hodnotenie kooperácie medzi oboma úrovňami samosprávy.

Čítať viac »

Viac ako 20 000 daňovníkov musí podať odložené daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 bolo potrebné odovzdať
v riadnom termíne do 3. apríla. Možnosť odložiť si podanie daňového
priznania až o šesť mesiacov (do 1.10.) využilo 20 178 daňovníkov. Na
podanie daňového priznania im zostávajú necelé tri týždne. Pozor si musia
dať na elektronickú komunikáciu.

Čítať viac »

September – mesiac Alzheimerovej choroby

Od roku 1994 bol 21. september vyhlásený Svetovou zdravotníckou
organizáciou za ,,Svetový deň Alzheimerovej choroby“, kedy si verejnosť‘
pripomínala hrozby tejto demencie. Z dôvodu globálneho nárastu počtu
postihnutých, bude tomuto ochoreniu a postihnutým na celom svete patriť‘
celý mesiac september.

Čítať viac »

V Bardejovských kúpeľoch otvorili novú kliniku plastickej chirurgie Hebe

V Bardejovských Kúpeľoch otvorili novú kliniku plastickej chirurgie HEBE
clinic. Nová klinika pôsobí v rámci polikliniky REMEDIUM, s.r.o. ktorá je
dcérskou spoločnosťou Bardejovských kúpeľov, a.s. Kvalifikovaný personál
HEBE vykonáva operácie zatiaľ raz týždenne a to v sobotu. V budúcnosti
sa počíta s rozšírením skrášľovacích služieb podľa záujmu klientov
a to čo do rozsahu výkonov i počtu operačných dní.

Čítať viac »

ENGLISH DAY

Deň angličtiny +
štyri tímy = veľký úspech

Dňa 10.septembra 2018 sa na Gymnáziu v Stropkove po prvýkrát konal
ENGLISH DAY – deň angličtiny pre prvákov. Po počiatočných obavách, že
čo nás vlastne čaká na 4 hodinách angličtiny, a že to asi bude nuda,
nadišiel deň D.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie