Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

14 septembra, 2018

Petícia za zastropovanie veku odchodu do dôchodku na Námestí SNP

Vek odchodu do
starobného dôchodku sa týka nás všetkých

Súčasný stav predlžovania veku odchodu do dôchodku by znamenal, že
dnešní muži a ženy vo veku 40 rokov pôjdu do starobného dôchodku vo veku
cca 66 rokov, vo veku 20 rokov by to bolo cca vo veku 69,5 rokov a dnešné
deti vo veku cca 72 rokov, preto OZ Kovo zorganizovali petíciu za vyhlásenie
referenda – Skôr do dôchodku, v ktorom občania SR žiadajú ústavným
zákonom zastaviť (ohraničiť) predlžovanie dôchodkového veku dosiahnutím
64 rokov veku a tiež zastaviť (ohraničiť) predlžovanie dôchodkového veku
pre ženy podľa počtu vychovaných detí.

Čítať viac »

V boji proti daňovým podvodom pomôže eKasa

Legislatívny proces, prostredníctvom ktorého chce finančná správa
uviesť do praxe projekt eKasa, pokračuje. Online pripojenie pokladníc na
finančnú správu má jasný cieľ a tým je bojovať proti podvodom vo
finálnej spotrebe.

Čítať viac »

Svetový deň prvej pomoci

Naučiť sa život zachraňujúce
úkony, spoločne si zasúťažiť, či preveriť svoje schopnosti a zabaviť sa
pri opekačke sa mohli všetci tí, ktorí prišli v sobotu 8. septembra do
Lesoparku vo Svidníku. Práve Slovenský červený kríž v spolupráci
s Dukla Destination, n. o. a CVČ Svidník usporiadali Deň prvej pomoci, kde
sa mohli všetci zúčastnení dozvedieť základné úkony pre záchranu
ľudského života hravou a zábavnou formou.

Čítať viac »

Cezhraničné mikroprojekty pomáhajú najmä mestám i obciam

V pohraničí sa realizujú aktivity za 1,5 milióna eur

Prešovský samosprávny kraj (PSK) podpísal v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A ďalších 17 mikroprojektov.
Realizujú sa v partnerstve so Združením Karpatský euroregión. V kraji sa
preinvestuje vyše 600 tisíc eur najmä na aktivity v cestovnom ruchu a
kultúre.

Čítať viac »

V Prešovskom kraji sa budú hľadať superhrdinovia

September sa v Prešovskom kraji bude niesť v znamení superhrdinov.
Desiatky rôznych organizácií a inštitúcií budú hľadať tých, ktorí
disponujú superschopnosťou obetovať svoj voľný čas v prospech iných. Dni
aktívneho dobrovoľníctva pripravuje Prešovské dobrovoľnícke centrum (www.dobrovolnictvopo.sk) už po 11-ty
raz. Podujatie je iniciatívou krajských dobrovoľníckych centier na celom
Slovensku, ktoré aktivitu realizujú pod názvom „Týždeň
dobrovoľníctva“.

Čítať viac »

Sústredenie plavcov v Jasle

Dlhoročnou tradíciou základnej školy na Konštantínovej ulici je organizovanie plaveckého sústredenia v susedom Poľsku v meste Jaslo. Sústredenie sa rozložilo do šiestich tréningových dní, ktoré

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie