Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

31 augusta, 2018

V krajskom múzeu v Prešove spoznáte dejiny osvetlenia

V Rákociho paláci zažiaria
vzácne petrolejové lampy. Návštevníci sa dozvedia aj to, ako to bolo
s osvetlením od praveku až po vynájdenie elektriny. Zároveň spoznajú aj
kus histórie, v ktorej dominovali petrolejové svietidlá a prototyp prvej
petrolejovej lampy.

Čítať viac »

Výstava Duklianske bojisko v premenách času 1944 – 2018

Vojenský historický
ústav Bratislava a Klub vojenskej histórie Beskydy Humenné usporiadali vo
štvrtok 23. augusta vernisáž výstavy Duklianske bojisko v premenách času
1944 – 2018 v priestoroch Vyhliadkovej veže na Dukle, ktorej autormi sú
plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., Mgr. M. Drobňák, Mgr. Gabriel Blaško a
Mgr. Peter Holík. Prítomná bola aj starostka obce Vyšný Komárnik D.
Štefancová a ďalší pozvaní hostia.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie