Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

13 júla, 2018

Iniciatíva Troch morí podporuje projekt Via Carpatia

Prehlbovanie už
existujúcej spolupráce a nadviazanie nových oblastí medzi členskými
štátmi Európskej únie zo strednej a východnej Európy bol cieľ Fóra
regiónov Iniciatívy Troch morí, ktorá sa konala 3. júla v Jasionke.
Podujatia pod patronátom prezidenta Poľskej republiky Andrzeja Dudu sa
zúčastnili stovky hostí. Pozvanie maršálka Podkarpatského vojvodstva
Wladyslawa Ortyla prijal aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan
Majerský.

Čítať viac »

Sprisahanci 9

Pokračovanie poviedky Mikuláš okamžite zvolal kapitána a vojakov, ešte ten deň večer dal vyhlásiť svojmu vojsku pohotovosť a pod zámienkou, že idú lapať zbojníkov potulujúcich

Čítať viac »

Archeopark v Hanušovciach nad Topľou pripravuje prázdniny v praveku

Tridsať tisícročí
prežiť za pár chvíľ je možné iba v hanušovskom archeoparku. Ponúka
možnosť vrátiť sa okamžite do praveku alebo si vyskúšať stredoveký deň
východoslovenského remeselníka na vlastnej koži. Od 12. júla každý
štvrtok je možné zažiť v tomto parku počas letných mesiacov
„prázdniny v praveku“.

Čítať viac »

Exkurzia v PD Nižná Olšava

Dňa 26. 6. sa Základná škola Vyšná Olšava vybrala na pešiu túru do susednej obce Nižná Olšava. Našim cieľom bolo Poľnohospodárske družstvo Nižná Olšava, kde

Čítať viac »

Deň rodiny v DOMČEKU

Šťastná rodina je vzácny dar. A Dom detí Božieho milosrdenstva takú rodinu má. Preto sa pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny aj tento rok v našom

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie