Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

29 júna, 2018

24. Stropkovský jarmok 2018

Mestský úrad v Stropkove organizačne pripravuje a zabezpečuje podujatie
Stropkovský jarmok, ktorý je obnovenou tradíciou mesta Stropkov.
Novodobá tradícia jarmokov v Stropkove začala v roku 1994, kedy sa jeho
prvý ročník konal na ul. Matice slovenskej.

Čítať viac »

Letné kúpalisko v Stropkove pripravené na novú sezónu

Mesto Stropkov má od roku 2012 uzatvorenú nájomnú zmluvu so
spoločnosťou KM Systém, s. r. o. na prenájom areálu letného kúpaliska
v Stropkove, v ktorej boli dohodnuté tiež zámery každoročného
investičného zhodnocovania a dobudovávania areálu z prostriedkov mesta
Stropkov, ako aj z prostriedkov nájomcu letného kúpaliska.

Čítať viac »

Ojedinelý, nadčasový výtvarný program F. Veselého v košickej galérii

Východoslovenská
galéria v Košiciach organizuje výstavu František Veselý – Krajina
nového typu, vernisáž ktorej sa uskutoční 26. júna 2018. Ide
o výstavný projekt pripravený v rámci koncepcie prezentovania profilov
autorov, ktorí sa etablovali na výtvarnej scéne v povojnovom období a
ktorí zároveň tvorili súčasť kultúrneho života v regióne i mimo neho.
Kurátorom výstavy je PhDr. Miroslav Kleban z VSG. Partnermi sú mesto
Stropkov a Drevimex H. J., s. r. o. Stropkov.

Čítať viac »

Kraj vyčlenil na regionálne cesty 12 miliónov eur

Rekonštruovať sa bude aj v stropkovskom okrese

Prešovský samosprávny kraj má na opravy ciest, mostov a zosuvov v tomto
roku k dispozícii približne 12 milión eur. V rámci akcií schválených
Zastupiteľstvom PSK plánuje pritom zrekonštruovať 48 havarijných úsekov
v dĺžke približne 60 kilometrov. Krajská samospráva akcie financuje
z vlastných zdrojov a úverov z Európskej investičnej banky.

Čítať viac »

Dvere do sveta dospelých sú pootvorené, vstúpiť už musí každý sám…

V jeden pondelok
nastal deň, keď sme si plne uvedomili, že sme na prahu dospelosti a pred
sebou máme dvere zvané maturita. Dôležitosť a neodvratnosť tohto momentu
sme si uvedomili, keď sme všetci maturanti stáli v prvý maturitný deň pri
predstavovaní predsedov odborných maturitných komisií z iných škôl.
Vedeli sme, že ide do tuhého. Nastal čas, keď sme svoje úsilie mali
zúročiť v nami vybraných predmetoch.

Čítať viac »

Sprisahanci 7

Pokračovanie poviedky Zrada Hneď po jarných prácach na poli, len čo odišiel kapitán Hugolín na verbunk, hradný pán zvolal svojich oddaných šoltýsov z nových usadlostí

Čítať viac »

Biologická olympiáda v školskom roku 2017/2018

Biologická olympiáda patrí medzi najnáročnejšie predmetové olympiády,
ktoré vyhlasuje Ministerstvo školstva SR. Je to dobrovoľná záujmová
činnosť žiakov základných a stredných škôl. Je založená na dlhodobej a
systematickej práci s talentovanými žiakmi, náročnej na čas i financie.
Napriek tomu je o túto súťaž, ktorú organizuje už tradične Cirkevná
základná škola sv. Petra a Pavla v Stropkove, v našom okrese pomerne
veľký záujem. Pravidelne sa jej zúčastňujú mestské školy, ale aj žiaci
z Bukoviec a Havaja.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie