Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

15 júna, 2018

Poslanci MsZ schválili na mimoriadnom zasadnutí spolufinancovanie projektu zateplenia strechy telocvične na ul. Matice slovenskej

Minulý pondelok sa
konalo 32. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva, keďže
v súvislosti s podanou žiadosťou na poskytnutie dotácie bolo mesto
poskytovateľom vyzvané na urýchlené doručenie uznesenia MsZ, v ktorom
mesto deklaruje, že súhlasí so spolufinancovaním projektu
v požadovanej výške.

Čítať viac »

Mesto Stropkov sa po štvrtý krát pokúsi uspieť v projekte sanácie nelegálnej skládky

V katastri mesta Stropkov sa
nachádza nelegálna skládka, ktorá znižuje kvalitu života obyvateľov mesta
a ohrozuje ich zdravie, preto ďalším predloženým návrhom bolo podanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na spolufinancovanie projektu
„Sanácia nelegálnej skládky v meste Stropkov“. Predmetná čierna
skládka sa nachádza v obytnej zóne na ul. Pod Laščíkom a v priamom
susedstve s miestnym cintorínom, čo zhoršuje estetický dojem na takomto
pietnom mieste.

Čítať viac »

Vernisáž výstavy Vojenstvo v časoch Rakúsko – Uhorska v stropkovskom kaštieli

Ďalším podujatím
v rámci projektu Intereg – spolupráca mesta Rzeszów a Stropkov v oblasti
kultúry pohraničia bola vernisáž výstavy „Vojenstvo v časoch
Rakúsko – Uhorska“. Výstavu organizovalo mestom Stropkov v spolupráci
s Krajským múzeom v Prešove Tripolitana a mestom Rzeszów. Jej sprievodným
podujatím bola prednáška „Zbrane a výzbroj v rokoch 1914 –
1915 počas bojov v Karpatoch“ v podaní Adriána Lattu.

Čítať viac »

DOS Ondavan premiéroval Shakespearov Sen noci svätojánskej

Uplynulá nedeľa sa
niesla v znamení antických mýtov a báji. DOS Ondavan uviedol premiéru hry
Sen noci svätojánskej od W. Shakespeara. Dramatik a básnik, ktorého netreba
nijako zvlášť predstavovať. Venoval sa historickým hrám a komédiám.
Dej sa odohráva v starovekých Aténach a okolitých lesoch, kde sú ohrozené
svetské istoty aj samotná realita. Podľa interpretácie Jána Roznera hru
preložila Zora Jesenská a venovaná bola zakladateľovi a dlhoročnému
režisérovi súboru Daňovi Soóšovi, ktorý oslávil životné jubileum
80 rokov.

Čítať viac »

Sprisahanci 5

Pokračovanie poviedky Mikuláš a Alžbeta „Alžbeta, poď sa pozrieť na tu krásu tam v pozadí,“ zavolal na svoju milovanú manželku hradný pán Mikuláš, keď tíško

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie