Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

8 júna, 2018

Ďalší úspešný projekt slovensko-poľskej spolupráce

Nové tematické
cyklochodníky a vyhliadková veža s prvkami drobnej architektúry

Prvým spoločným a základným bodom nielen oboch miest, ale aj oboch
štátov je etnicita. Poliaci a Slováci sú potomkovia starých Slovanov.
Ďalším zo spoločných bodov je určite spojenectvo po stránke hospodárskej
a vojenskej, ktoré vyvrcholilo k dohode a ktorá bola zárodkom dnešnej
Vyšehradskej 4. Už od nepamäti svet pretínajú cesty, ktoré boli tepnami
krajiny.

Čítať viac »

Podpora cestovného ruchu pomáha regiónom

Slovensko má prírodné krásy, atraktívne historické dedičstvo a takmer
2,2 milióna obyvateľov žije v pohraničných regiónoch. To znamená, že
cestovný ruch dokáže pomôcť aj v oblastiach výrazne vzdialených od
krajských miest.

Čítať viac »

Sprisahanci 4

Pokračovanie poviedky Priestranná koniareň pod obytnými a úradnými priestormi novovybudovaného hradu bola pýchou nového veľmoža tohto rozsiahleho panstva, slúžila domácim a ich hosťom na ustajnenie

Čítať viac »

Veľká stropkovská rodina

Utorok 29. mája
2018 mesto Stropkov prvýkrát v novodobej histórii nášho mesta slávnostne
uvítalo nových občanov, ktorí sa narodili v prvých troch mesiacoch roka
2018. Primátor mesta Ondrej Brendza sa túto tradíciu spred roka
1989 rozhodol obnoviť, keďže sa v posledných desaťročiach vytratila zo
spoločenského života.

Čítať viac »

Výlet do Prahy aj s prekvapením

V stredu 23. mája 2018 o 22.00 hod. nasadáme pred ZŠ Konštantínova
do autobusu, aby sme sa po takmer prebdenej noci zobudili na druhý deň
v hlavnom meste Českej republiky. Praha nás privítala krásnym počasím,
ktoré nám prialo oba dni. Ihneď po tom, ako sme sa ubytovali, naše
zoznamovanie sa s Prahou sa mohlo začať.

Čítať viac »

MDD na ZŠ Konštantínova

Každý rok sa deti tešia na svoj sviatok. Na ZŠ Konštantínova pripravili žiakom I. stupňa športový sviatok formou olympiády. Štyri súťažné disciplíny umožnili všetkým deťom,

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie