Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

1 júna, 2018

Cesta, ktorá spája okresy Stropkov a Svidník a slovensko-poľské pohraničie sa dočkala rekonštrukcie

Deväť kilometrový
úsek bol ukončený a odovzdaný do užívania

Minulú stredu sa za účasti zástupcov Prešovského samosprávneho kraja,
zástupcov Powiatu Krośnieńského a iných významných hostí uskutočnilo
slávnostné odovzdanie ciest na dvoch stavebných úsekoch Miroľa –
Pstriná – Staškovce v dĺžke 5,699 km a križovatky Makovce –
križovatky Staškovce v celkovej dĺžke 3,010km. Podarilo sa tiež
zrekonštruovať 2 mostné objekty a 21 cestných priepustov.

Čítať viac »

Úplne prvá Noc galérií a múzeí v stropkovskom kaštieli

Sobota 19. mája
patrila múzeám a galériám po celom Slovensku. Do celoeurópskeho podujatia
Noc múzeí a galérií sa tento rok zapojilo aj múzeum v kaštieli
Stropkov.
Noc múzeí a galérii sa konala aj v Stropkove. Krajské múzeum
v Prešove – Kaštieľ Stropkov v spolupráci s miestnym občianskym
združením Sparta pripravilo toto podujatie k spokojnosti všetkých.

Čítať viac »

Sprisahanci 3

Pokračovanie poviedky Záblesk ohňa v diaľke osvetlil krajinu, hradný pán spozornel, očami hľadel na ohnivý bod, ktorý niekde v diaľke pred malou chvíľou náhle prudko

Čítať viac »

Stropkovskí rodáci

Na slovíčko
s Vratkom Rokytom…

Vratko Rokyta je rodák zo Stropkova, kde prežil celé svoje detstvo a
navštevoval športovú triedu na 2. ZŠ. V Stropkove pôsobil do svojho
odchodu na vysokú školu, kde študoval kybernetiku a umelú inteligenciu na
FEI STU v Bratislave.

Čítať viac »

Zrekonštruovaný Detský raj – škola v prírode zabezpečuje prioritne pobyty pre deti a mládež od piatich rokov aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Detský raj v Tatranskej Lesnej bol postavený ešte v roku 1931 v jednej
z tatranských osád ako ozdravovňa. Školám v prírode slúži od polovice
20. storočia. V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho
kraja funguje táto rozpočtová organizácia od júla 2002.

Čítať viac »

Pieseň pre Sv. Otca

Neodmysliteľnou súčasťou
májových podujatí vo farnosti a meste Stropkov je v ostatných rokoch aj
spevácka súťaž katolíckych škôl Košickej arcidiecézy Pieseň pre
Svätého Otca, ktorú tradične organizuje CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove
v spolupráci s farnosťou a mestom Stropkov.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie