Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

18 mája, 2018

Základný kameň polyfunkcie Atrium pod Kamenicou poklepaný, môže sa začať s výstavbou!

Minulý štvrtok sa na
Hrnčiarskej ulici stretli primátor mesta Ondrej Brendza, konateľ spoločnosti
Next Investments Marek Mačuga a konateľ spoločnosti MS Bau Prešov Miroslav
Molčan a poslanci MsZ, aby slávnostne poklepali základný kameň polyfunkcie
Atrium pod Kamenicou. Tento projekt ponúka päť samostatných trojpodlažných
celkov, ktoré sú rozdelené na obytnú a retailovú časť.

Čítať viac »

Sprisahanci 1

Prológ

V stropkovskom týždenníku Spektrum sa už objavili 2 poviedky miestneho
spisovateľa Miroslava Majerníka pod názvom Veľký oheň a Zrada rytiera
Andreasa. Prináša vám ďalšiu, v poradí už tretiu poviedku, ktorá je
venovaná Mikulášovi Perínskemu.

Čítať viac »

Vzdajme hold a úctu tým, ktorí nám hrdinskou smrťou dali najvzácnejší dar zo všetkých darov – slobodu. Spomínajme, nezabúdajme, nezabudnime!

V pondelok 7. mája
sa uskutočnilo spomienkové zhromaždenie pri príležitosti 73. výročia
ukončenia druhej svetovej vojny, ktorú zorganizoval Okresný úrad Stropkov
v spolupráci s mestom Stropkov a so Slovenským zväzom protifašistických
bojovníkov – základnou organizáciou Stropkov.

Čítať viac »

Dlho trpeli vojnou postihnutí!

Vypočul som si výpoveď syna postihnutého 2. svetovou vojnou. Nechce sa
mi veriť, že toľko utrpenia a tak dlho prežili ľudia po ukončení vojny.
Najviac si vytrpeli ľudia severovýchodného kraja – Pod Duklou. Po návrate
z evakuácie v bardejovskom okrese, koncom januára 1945 sa rodina Vargova
vrátila do Vyšnej Olšavy okres Stropkov ani nie s ročným chlapcom
nakazená týfusom.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie