Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

11 mája, 2018

Viaceré mestá a obce po celom Slovensku sa pasujú s problémom nevysporiadaných pozemkov, mesto Stropkov nie je výnimkou

V Stropkove je stále mnoho nevysporiadaných lokalít. S podobnými
ťažkosťami sa pasujú viaceré mestá a obce na celom Slovensku. Mesto si
uvedomuje, že niektoré pozemky sú vo vlastníctve fyzických osôb a tento
fakt rešpektuje. Ako primátor mesta uviedol v mnohých prípadoch malo
dôjsť k dohode, či vysporiadaniu už pred viac ako 25 rokmi.

Čítať viac »

V máji je správny čas na výlet na severovýchod Slovenska

Nechajte deti na Dukle
dotýkať sa vojnovej histórie, fascinujú ich hlavne tanky

Pre priaznivcov vojnovej histórie sa začína hlavná sezóna 1. mája a
sprístupnené sú po zime rôzne atrakcie. Návštevníci tak môžu vzdať
hold padlým vojakom, obdivovať bojisko na Dukle, dotýkať sa tankov a inej
ťažkej bojovej techniky z 2. sv. vojny. Obľúbený spôsob poznávania,
ktorý fascinujúce hlavne deti a mládež.

Čítať viac »

Severozápadná hradná bašta

Prvá zmienka o hrade
v Stropkove pochádza z 10. 07. 1408. Ide o donačnú listinu vydanú
kráľom Žigmundom Luxemburským, okrem iných aj na stropkovské panstvo,
ktoré pripadlo do rúk uhorskému šľachtickému rodu Perínskovcov. V roku
1410 sa vykonala na príkaz kráľa slávnostná štatúcia na majetok
Stropkov, ku ktorému patril aj hrad. Vzápätí kráľ Žigmund vydal
21. 01. 1411 listinu, ktorou povolil Imrichovi Perínskemu postaviť hrad na
území Stropkova alebo Modrého Poľa. Hrad mal spĺňať požiadavky sídla
panstva a Perínskovci si za svoje sídlo vybrali Stropkov. Vieme, že hrad
stál už počas obdobia Balickovcov v Stropkove.

Čítať viac »

Stavanie mája v Oľšavke

Obec Oľšavka, FS Oľšavka, ÚZS ZO Oľšavka, OZ Oľšavka a DHZ Oľšavka
zorganizovali v podvečerných hodinách v posledný aprílový deň v rámci
plánu kultúrno-spoločenských akcií obce na rok 2018 obecnú akciu pod
názvom „Stavanie mája“. Táto akcia začala pri obecnom úrade a mala
štyri časti.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie