Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

4 mája, 2018

31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stropkove

Zrealizované
investície, úspory pri verejných obstarávaniach i hospodárne
správanie

Uplynulý týždeň sa v stropkovskom kaštieli konalo už 31. zasadnutie
MsZ v Stropkove, ktoré prinieslo informácie o záverečnom účte mesta
Stropkov za rok 2017, výsledky hospodárenia mestského podniku Služba,
Byhosu, s. r. o., MŠK Tesla Stropkov, letného kúpaliska, či informácie
o príprave 24. ročníka Stropkovského jarmoku, ktorého konanie bolo
schválené na 3. až 5. august. Budeme sa môcť tešiť na
kultúrno-spoločenské vystúpenia rôznych hudobných súborov a hudobných
telies a určite potešia aj nezmenené poplatky za predajné miesta.

Čítať viac »

Rómskej problematike sa vedenie mesta Stropkov intenzívne venuje

Pracovníci
arcidiecéznej charity a terénni sociálni pracovníci v zrekonštruovanom
komunitnom centre v Stropkove realizujú aktivity v oblasti vzdelávania,
voľného času, krúžkovej činnosti a poskytujú špecializované sociálne
poradenstvo určené rómskej komunite. Komunitné centrum dosahuje dlhodobo
pozitívne výsledky v práci s rómskou komunitou. Svoje služby poskytujú
tisícke klientov.

Čítať viac »

Zrada rytiera Andreasa – 6

Dokončenie Práve začal máj Dlhým väzením zmorený Andreas s hrubými reťazami na rukách vyšiel zo svojej cely na malý dvor, postál, vychutnával si voľnosť ducha,

Čítať viac »

Vodojem a studňa z roku 1911

V roku 1911 bol
v našom kaštieli v Stropkove ubytovaný následník trónu František
d´Este spolu s celým hlavným velením pri príležitosti uskutočnenia
vojenských manévrov v okolí Stropkova v rakúsko-uhorskej monarchii.

Čítať viac »

Maľovaný svet oslávil 40. výročie svojho založenia

Spomienky na detstvo, ale aj príbehy o tom, ako práca v zbore nabádala
na terajší chlebík, či pôsobenie v amatérskych speváckych telesách

Detský spevácky zbor Maľovaný svet vznikol v roku 1978 na podnet pani
učiteľky, vyštudovanej zborovej dirigentky Ľudmily Jakubčovej za podpory
vtedajšieho riaditeľa Domu detí Alexandra Soóša a riaditeľky Ľudovej
školy umenia Evy Bedruňovej.
Názov zboru je odvodený od rovnomennej piesne „Maľovaný svet,“ ktorú
zložil slovenský hudobný skladateľ Igor Bázik.

Čítať viac »

V súťaži Čitateľský oriešok 4 máme víťaza!

Do najväčšej celoslovenskej
čitateľsko-výtvarnej súťaže, ktorá rozvíja u žiakov čítanie
s porozumením a fantáziu sa prihlásilo spolu takmer 29 000 žiakov
druhého, tretieho a štvrtého ročníka zo 753 základných škôl.
Ambasádorkou tohto ročníka súťaže bola obľúbená herečka Petra
Polnišová. Čitateľsko-výtvarnú súťaž už po štvrtýkrát do škôl
prinieslo odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie