Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

20 apríla, 2018

Deň Zeme

„Pozrite sa hlboko do prírody a potom všetko pochopíte lepšie.“ (Albert Einstein) Aj planéta Zem má svoj sviatok. Ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí

Čítať viac »

Čitateľský maratón – ZŠ Mlynská

ZŠ Mlynská umožňuje žiakom zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia popoludňajšiu prípravu na vyučovanie prostredníctvom pedagogických asistentiek. Aby nebolo každé popoludnie iba o úlohách, rozhodli sme sa

Čítať viac »

Netopiere a ich výskyt

Dňa 9.4.2018 k nám do Havaja zavítal zoológ, ktorý sa venuje výskumu netopierov. Ukázal nám prezentáciu, ku ktorej mal prichystaný výklad o ich živote. Dozvedeli

Čítať viac »

Regionálny deň Východoslovenskej distribučnej v Stropkove – …na slovíčko so starostami

Minulý týždeň sa v Stropkove konal Regionálny deň, na ktorom sa
preberali možnosti pomoci samosprávam. Východoslovenská distribučná, a. s.
začala s celodenným podujatím už v roku 2017 a otvorila tak osobný
komunikačný kanál. Obce a mestá riešia nielen otázky týkajúce sa rozvoja
samotnej obce, ale častokrát aj individuálne požiadavky občanov.

Čítať viac »

Súťažná výstava amatérskej fotografie AMFO 2018 a jej hodnotenie

Celoslovenská
súťažná výstava Amfo je najstaršou výstavou svojho druhu na Slovensku.
Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum a Prešovský
samosprávny kraj. Usporiadateľom je Podduklianske osvetové stredisko vo
Svidníku a mesto Stropkov. Súťažilo sa v rôznych kategóriách a
v rôznych skupinách. Tohtoročná výstava Amfo je výstavou dvoch
okresov – okres Svidník a Stropkov. Okres Svidník reprezentovalo
26 autorov a spolu odovzdali 111 prác. Za mesto Stropkov to bolo 14 autorov
s 80 prácami. Na výstavu porota vybrala z okresu Stropkov 45 fotografií a
z okresu Svidník 57 fotografií.

Čítať viac »

Zrada rytiera Andreasa – 4

Pokračovanie poviedky Nový rok, večer K večeru prituhlo, novoročné veselie skončilo a páni sa porozchádzali do svojich obydlí. Vo veži v palote zostal iba Andreas

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie