Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

2 marca, 2018

29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stropkove

21. februára 2018 sa v reprezentačnej sále Kaštieľa v Stropkove
konalo 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stropkove.
Zasadnutie MZ bolo poznačené smutnou správou o úmrtí Oľgy Barburskej,
bývalej vedúcej mestskej knižnice v Stropkove. Primátor O. Brendza,
poslanci Mestského zastupiteľstva a ostatní prítomní si uctili jej pamiatku
minútou ticha. Na zasadnutí MZ sa pojednávalo o zmenách v územnom pláne
mesta Stropkov. Zmeny v ÚP sa dotýkali až 31 lokalít v Stropkove a jeho
priľahlých častiach.

Čítať viac »

Kam kráčaš ZOO Park

Horúcou témou Mestského
zastupiteľstva bol ZOO Park, ktorý vznikol ešte v roku 1984, keď sa
z iniciatívy detí a rodičov začalo s výstavbou Stanice mladých
prírodovedcov pri Dome pionierov a mládeže.

Čítať viac »

V meste Stropkov je situácia pokojná

Na zasadnutí MZ bola vyhodnotená bezpečnostná situácia za druhý polrok
2017 v meste Stropkov a jeho okolí (Bokša, Sitník). Prioritným cieľom
bolo zaistenie verejného poriadku.
Ako uviedol náčelník MsP Stropkov, z celkového pohľadu za sledované
obdobie možno konštatovať, že tak ako v predošlých obdobiach, tak ani
teraz nebolo za spomínané obdobie zaznamenané na území Stropkova a jeho
priľahlých častiach závažnejšie, resp. hromadné narušenie verejného
poriadku. Na zasadnutí MZ bola vyhodnotená bezpečnostná situácia za druhý
polrok 2017 v meste Stropkov a jeho okolí (Bokša, Sitník). Prioritným
cieľom bolo zaistenie verejného poriadku.
Ako uviedol náčelník MsP Stropkov, z celkového pohľadu za sledované
obdobie možno konštatovať, že tak ako v predošlých obdobiach, tak ani
teraz nebolo za spomínané obdobie zaznamenané na území Stropkova a jeho
priľahlých častiach závažnejšie, resp. hromadné narušenie verejného
poriadku.

Čítať viac »

Výtvarné Spektrum

Prešovský
samosprávny kraj, Podduklianské osvetové stredisko vo Svidníku a mesto
Stropkov – odbor školstva a kultúry organizovali regionálnu výstavu
výtvarnej neprofesionálnej tvorby Výtvarné spektrum 2018.

Čítať viac »

Vráti sa na Domašu vyhliadková loď?

Na Domašu by sa mohla vrátiť
výletná loď, a to už pred tohtoročnou letnou sezónou. Pod žiadosťou
o poskytnutie dotácie na jej zakúpenie adresovanej predsedovi Vlády SR
Robertovi Ficovi sú podpísaní devätnásti starostovia z okresov Vranov nad
Topľou a Stropkov, vrátane ďalších zástupcov štátnej správy, tretieho
sektora, či osobností spoločenského a duchovného života. Viacerí z nich
prišli myšlienku prinavrátenia lode na Domašu podporiť aj osobne na
piatkovú tlačovú konferenciu. Pripomenieme, že výjazdové rokovanie Vlády
SR sa bude vo Vranove nad Topľou konať 7. marca.

Čítať viac »

Kto skrotí Kláru

Ivana Ondriová
vyštudovala masmediálnu komunikáciu, dnes šťastná mama, píše knihy a
plní si svoje sny. Jeden zo splnených je určite jej rodina, no úžasným
úspechom je aj nominácia v kategórii Slovenská mládežnícka kniha roka
2017 – knižné ocenenie, ktoré organizuje najväčšia sieť kníhkupectiev
na Slovensku.

Čítať viac »

Nedopatrenia v monografii mesta

Stropkov patrí medzi slovenské mestá, ktoré sa môžu pochváliť kvalitnou monografiou. V tomto prípade monografiou Jána Beňka, jedného z najlepších slovenských medievistov (stredovekárov). Monografia bola

Čítať viac »

Kde bolo Modré Pole

Prednáška bola súčasťou cyklu prednášok Potulky dejinami. Predvojom
pred hlavnou témou boli zaniknuté obce v okolí Stropkova a jadrom
prednášky bolo Modré Pole.

Čítať viac »

Kurz 1. pomoci

Nielen žiaci siedmeho ale aj štvrtého a piateho ročníka vo štvrtok 15. februára 2018 absolvovali kurz 1. pomoci. Hlavnými lektormi boli študenti zo Strednej zdravotníckej

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie