Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

8 decembra, 2017

Predseda PSK Milan Majerský: Ukážme svetu, že naša generácia môže zanechať výraznú stopu

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť
svoje povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať
ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy a pri výkone funkcie poslanca ich budem uplatňovať podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia,“
týmto sľubom, ktorý
predniesla primátorka Prešova a poslankyňa Prešovského samosprávneho kraja
Andrea Turčanová sa budú riadiť aj poslanci Zastupiteľstva PSK za okres
Stropkov Martin Jakubova a Dušan Lukáč.

Čítať viac »

V kaštieli slávnostne ukončili výstavu mariánskej úcty a privítali nové bábiky svetovej literatúry

Bábiky z literatúry, derniéru výstavy i desiate túlanie sa dejinami
priniesol posledný novembrový deň v stropkovskom kaštieli. Prvou na
programe počas štvrtkového popoludnia bola vernisáž výstavy Bábiky
z literatúry, ktorú v podkrovných priestoroch kaštieľa slávnostne
otvorila riaditeľka Krajského múzea v Prešove Mária Kotorová.

Čítať viac »

Po prvýkrát v Tokajíku

Vybraní žiaci Základnej školy z Vyšnej Olšavy sa po prvý krát zúčastnili na spomienke a vzdali úctu Tokajíckym martýrom. Ani 73 rokov nezahladili spomienky na

Čítať viac »

Svetový deň boja proti AIDS 2017: Všetci sa počítajú

Prvý decembrový deň je už od roku 1988 na celom svete venovaný boju
proti AIDS. Jeho cieľom je upozorňovať ľudí na problém AIDS, zlepšiť ich
vedomosti o tejto chorobe, jej šírení a najmä prevencii. Každý rok sa
tento deň oslavuje pod novým heslom, ktoré poukazuje na rôzne aspekty
problematiky AIDS vo svete.

Čítať viac »

Kampaň Červené stužky

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. Do jedenásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa žiaci našej školy

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie