Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

17 novembra, 2017

Projekt na nákup novej literatúry obohatí stropkovskú knižnicu o tituly v hodnote vyše 3 000 eur

Návštevníkom Mestskej knižnice v Stropkove ponuku knižničného fondu
rozšíria nové knižné tituly. Mesto Stropkov sa zapojilo do projektovej
výzvy Ministerstva kultúry SR, konkrétne Fondu na podporu umenia a požiadalo
o poskytnutie dotácie na nákup novej literatúry. Po tom, čo bol projekt pod
názvom Akvizícia knižnice schválený, knižnica získala finančnú podporu
3 000 eur. Mesto sa na projekte podieľa spolufinancovaním vo výške 5 %
rozpočtu projektu, čo predstavuje sumou 157,90 eur. Knižnica tak celkovo
privíta nové knihy za 3 157,90 eur.

Čítať viac »

ŠKOLA ROKA ZŠ MLYNSKÁ STROPKOV na 3. mieste v rámci SR

V stredu, 8. novembra 2017, sa v Nových Zámkoch konalo slávnostné
vyhodnotenie súťaže ŠKOLA ROKA za školský rok 2016/2017. Tohto
vyhodnotenia sa zúčastnili riaditeľ školy Mgr. Peter Gombár, vedúci PK TSV
Mgr. Marcel Bochnovič a zástupca žiakov Daniela Luberdová, žiačka
9. ročníka.

Čítať viac »

Svetový deň diabetu 2017

Svetová federácia diabetu v spolupráci so Svetovou zdravotníckou
organizáciou vyhlasuje každoročne 14. novembra Svetový deň diabetu.
Účelom je zvyšovanie povedomia o tomto ochorení, o jeho príčinách,
príznakoch, liečbe a komplikáciách. Svetový deň diabetu nám však každý
rok pripomína, že počet chorých na cukrovku sa stále zvyšuje.

Čítať viac »

História Divadla mladých NO – TAK

História Divadla mladých NO-TAK siaha do roku 1987. Vtedy sa prvýkrát v priestoroch bývalého Mestského kultúrneho strediska v Stropkove predstavila skupinka stredoškolákov z SOU elektrotechnického

Čítať viac »

Súpis obyvateľov z roku 1772

Mikuláš Maťašovský ako pomocník a Andrej Berkej ako zapisovateľ,
spísali 30. apríla 1772 ako prílohu (napísanú na rýchlo, o čom
svedčí aj vzhľad tabuľky) zoznam poddaných v mestečku Stropkov.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie