Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

27 októbra, 2017

Do ulíc Stropkova sa vráti občianska hliadka

Po tom, čo samospráva Stropkova zareagovala na výzvu Ministerstva vnútra
SR a po odsúhlasení poslancami zastupiteľstva podala žiadosť
o nenávratný finančný príspevok na realizáciu a znovuobnovenie činnosti
miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS).

Čítať viac »

Rozsiahla oprava chodníkov a ulíc sa blíži ku koncu

Rekonštrukcia
miestnych komunikácií v Stropkove sa blíži pomaly do finále. Práce idú
podľa harmonogramu, hoci na prvý pohľad je dodávateľ s niektorými
lokalitami v sklze. Tu však treba dodať, že podľa zmluvy je termín na
ukončenie prác stanovený do 8. novembra.

Čítať viac »

23. októbra začína Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Bezpečné a zdravé
pracovné podmienky počas celého pracovného života sú prínosom pre
zamestnancov, podniky i celú spoločnosť. To je hlavným posolstvom
Európskej kampane EU – OSHA „Zdravé pracoviská pre všetky
vekové kategórie”,
ktorá prebieha v rokoch 2016 až
2017. V rámci európskeho týždňa Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom vo Svidníku pripravuje na utorok, 24. októbra Deň
otvorených dverí.

Čítať viac »

OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš bude sídliť v Malej Domaši

Domaša potrebuje impulz, a to na
viacerých úrovniach. Jedným z nich by mohla byť zmena sídla Oblastnej
organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš z Humenného do
obce Malá Domaša. K zefektívneniu jej fungovania zároveň výrazným
spôsobom napomôže plánované posilnenie personálnych kapacít. Dodáme, že
členmi OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš sú samosprávy a zástupcovia
súkromného sektora z piatich okresov Vranov nad Topľou, Snina, Medzilaborce,
Stropkov a Svidník.

Čítať viac »

Zbierka Biela Pastelka 2017

Ďakujeme, že ste kúpou bielej pastelky pomohli nakresliť príbeh
do tmy!

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska každoročne organizuje
celoslovenskú verejnú zbierku Biela pastelka na podporu ľudí s ťažkým
zrakovým postihnutím.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie