Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

22 septembra, 2017

Mesto do rekonštrukcie cintorína zainvestovalo takmer 153 tisíc eur

Koniec augusta znamenal
pre stropkovský cintorín začiatok zatiaľ najväčšej rekonštrukcie.
Po tom, čo samospráva za uplynulé dva roky zmodernizovala interiér Domu
nádeje, na starom cintoríne zrekonštruovala spevnené plochy, schodiská,
oplotenie, vstupnú bránu i kaplnku pri cintoríne z I. svetovej vojny, tento
rok práce pokračujú na hornom cintoríne.

Čítať viac »

CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove v Dobrom behu O2 obsadila druhé miesto

Cirkevná základná škola bola vo februári tohto roku oslovená Športovou
akadémiou Mateja Tótha. Keďže sa škola okrem iných aktivít aktívne
zaujíma a podporuje športovanie svojich žiakov, tejto spolupráci dala
„zelenú“ a zapojila sa. Výsledkom je úspešné získanie druhého miesta
v rámci nášho kraja a taktiež získanie celoročného grantu Športovej
akadémie Mateja Tótha. Olympijský víťaz a majster sveta Matej Tóth
v priebehu minulého týždňa avizoval, že odovzdať cenu a slávnostne
otvoriť akadémiu chce prísť osobne, a to už 26. septembra!

Čítať viac »

„Zrakáči“ na turistike

V dňoch od 4. do 6. septembra sa „zrakáči“ zo základnej organizácie ÚNSS vo Svidníku vybrali na turistický pobyt. Ubytovali sa v Mníchovskom potoku, na

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie