Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

21 apríla, 2017

Ako je to s plánovanou výstavbou nových polyfunkčných domov za Domom služieb

„Mesto má vypratať
stavby a odovzdať ich uchádzačovi do 15. júla 2017“

Mesto v týchto dňoch uzavrelo proces verejnej obchodnej súťaže na
výstavbu polyfunkčných domov na ulici Hrnčiarskej v širšom centre mesta.
V lokalite sa v súčasnosti nachádzajú dva mestské nehnuteľnosti zo
60-tych rokov, ktoré budú v rámci realizácie projektu asanované.
Architektonickú štúdiu na nové objekty, päť polyfunkčných domov,
schválili poslanci v júni minulého roka.

Čítať viac »

Mestská polícia v novom aute

Mestská polícia (MsP) v Stropkove plní úlohy pri ochrane životného prostredia, verejného poriadku, pri kontrole plnení všeobecne záväzných nariadení mesta a pri zabezpečovaní poriadku všeobecne,

Čítať viac »

Detské ihriská sú v plnom prúde

Kde plánuje mesto vybudovať ďalšie?

Detské ihriská a športoviská po zimnej prestávke opäť ožívajú.
K ihrisku na Hrnčiarskej ulici, kde sa nachádza aj workout a Žihadielku by
v Stropkove do koncom budúceho mesiaca mali pribudnúť ďalšie dve nové
ihriská pre deti.

Čítať viac »

Predstavujeme ďalšiu národnú kultúrnu pamiatku mesta Stropkov

Kaštieľ a zaniknutý
hrad

Objekt budovy kaštieľa a prezentované nadzemné murivá bývalého
Stropkovského hradu sa nachádzajú v strede centra mesta, východne od
farského kostola, na miernej vyvýšenie zvažujúcej sa smerom na západ.
Objekt kaštieľa je pozdĺžnou osou orientovaný v smere S-J s hlavným
vstupom z východnej strany.

Čítať viac »

Mútenie masla

Deň 11. apríl 2017 bol výnimočným dňom pre deti v MŠ na ul. Vranovskej. Do MŠ zavítala teta Milka, ktorá deťom porozprávala a predviedla výrobu

Čítať viac »

Výstava v Dennom centre

Minulý týždeň sa v Dennom centre pri MsÚ Stropkov uskutočnilo vyhodnotenie veľkonočných kraslíc a dekorácii. Predseda výboru srdečne privítal všetkých prítomných a vo svojom krátkom

Čítať viac »

Od mája colné konanie už len elektronicky

Ak si objednávate kuriérom zásielky z Ameriky či Ázie, od mája sa
colné papiere budú vybavovať už len elektronicky. Nevyhnutnosťou je mať
kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a byť zaregistrovaný. Inak to za
kupujúceho môže vybaviť aj prepravca.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie