Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

31 marca, 2017

Mesto sa uchádza o peniaze na rekonštrukciu budovy úradu

Na štvrtkovom
mimoriadnom zasadnutí poslancov mestského zastupiteľstva bolo hlavným a
jediným bodom programu prerokovanie návrhu na schválenie podania žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v projekte, kde by sa
jeho realizáciou znížila energetická náročnosť budovy Mestského úradu
v Stropkove. Za prítomnosti väčšiny poslancov a vedenia samosprávy projekt
bližšie predstavil vedúci Odboru výstavby, regionálneho rozvoja a
životného prostredia MsÚ Ladislav Dubas.

Čítať viac »

Teplejšie mesiace so sebou prinášajú zvýšené riziko požiarov

Obdobie relatívneho pokoja strieda to aktívnejšie, keď opäť nastáva
čas zvýšenej aktivity záhradkárov, lesných robotníkov, turistov a iných
priaznivcov pohybu v lese a jeho blízkeho okolia. Aj napriek ich kladnému
vzťahu k prírode, každý rok dochádza k zbytočným lesným požiarom,
ktoré spôsobujú materiálne škody značného rozsahu.

Čítať viac »

Benzín s prekročeným limitom benzénu

Kontrolóri zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia každoročne
sledujú aj kvalitu pohonných hmôt na čerpacích staniciach. V priebehu
minulého týždňa Slovenská inšpekcia ŽP vydala hodnotiacu správu,
v ktorej zverejnila mená tých, ktorým boli po odobratí vzoriek pohonných
látok v letných a zimných mesiacoch zistené nejaké nezrovnalosti.

Čítať viac »

Sobota patrila Expedičnej kamere

Minulá sobota sa v divadelnej sále Kultúrneho strediska v Stropkove
niesla v znamení kvalitných dokumentov, ktoré prezentoval Medzinárodný
filmový festival EXPEDIČNÁ KAMERA. Organizátorom podujatia je občianske
združenie Klub HEDVÁBNÁ STEZKA v spolupráci s mestom Stropkov.

Čítať viac »

Poškodil reklamný pútač

Z prečinu poškodzovania cudzej veci obvinili v pondelok, 20. marca stropkovskí policajti 19-ročného mladíka zo Stropkova. „V prvých hodinách Nového roku mal obvinený mladík poškodiť

Čítať viac »

Jubilejný 50. ročník Vansovej Lomničky

Terézia Vansová:
„Keď nepostavíme naše vedomosti do služby lásky, neuplatníme ich
v snahe konať dobro pre iných, tak všetka tá múdrosť nemá ceny.“

Krásnemu slovu v podobe prednesu poézie a prózy žien Vansovej Lomnička
patrilo štvrtkové popoludnie, 16. marca v čitárni Mestskej knižnice.
Tohtoročná súťaž bola o čosi slávnostnejšia, pretože išlo o jej
jubilujúci 50. ročník a taktiež o 159. výročie narodenia spisovateľky
a národnobuditeľky Terézie Vansovej.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie