Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

27 januára, 2017

Breznica má za sebou úspešný rok, rozvoj obce bude pokračovať

Uplynulý rok v obci
Breznica bol pre jej občanov zaujímavým nielen z pohľadu bohatého
kultúrneho diania, ale aj z hľadiska investícií. Na nedávnom novoročnom
stretnutí starosta obce Breznica Slavomír Brendza privítal zástupcov
štátnej správy, poslancov obecného zastupiteľstva, vedenie škôl,
podnikateľov a partnerov, aby zbilancoval uplynulý rok 2016.

Čítať viac »

Kto stál za podvodným profilom Stropkov Aktuálne?

V polovici uplynulého týždňa boli Stropkovčania na oficiálnej stránke
mesta Stropkov fungujúcej na sociálnej sieti upozornení na vytvorený profil
„Stropkov Aktuálne“. Samospráva mesta prostredníctvom svojej oficiálnej
stránky varovala Stropkovčanov a široké okolie, že v žiadnom prípade
nejde o aktivitu v jej réžii, od celej situácie sa dištancovala a
zároveň vyzvala verejnosť k obozretnosti.

Čítať viac »

Stropkovčania darovali DSS vyše 580 eur

Minulý utorok absolvoval primátor Ondrej Brendza príjemnú povinnosť. Riaditeľke stropkovského Domova sociálnych služieb Márii Kurilcovej oficiálne odovzdal šek s výťažkom z dvoch dobročinných zbierok, ktoré

Čítať viac »

Poďakovanie

Dovoľte mi, v mene svojom aj v mene našich prijímateľov poďakovať všetkým štedrým darcom za finančnú podporu, ktorá nám bola odovzdaná primátorom mesta Stropkov. Nesmierne

Čítať viac »

Filmári POZOR!

Blíži sa CINEAMA 2017!

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku ani tento rok nezabudlo na
amatérskych filmárov, pre ktorých vyhlasuje ďalší ročník regionálnej
súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2017.

Čítať viac »

Mladá chovateľka Natália z Havaja má doma hotovú ZOO

Hovorí sa, že kto
nemá rád zvieratá, nemá rád ani ľudí. To určite nie je prípad
13-ročnej Natálie Gonšenicovej z obce Havaj. Tá považuje zvieratká za
svojich kamarátov a nedá na ne dopustiť. Určite sa dá povedať, že ide
o mladú chovateľku. Spolu so svojim ockom a mamou sa starajú o približne
50 anduliek, 30 kanárikov, 3 páry korelov, 20 hrdličiek, 2 páry
agapornysov (druh papagája), nechýba ani rozela pestrá (druh papagája).
Natálkiným obľúbeným zvieratkom je pes Hugo a suchozemská korytnačka
Denisa. Opýtali sme sa, ako sa mladá chovateľka stará o svoje
zvieratká.

Čítať viac »

Dva nové odbory pre budúcich stredoškolákov

Jedným z predpokladov ekonomického rastu je reagovať na požiadavky trhu
práce. Jednak z hľadiska potrieb zamestnávateľov, ako aj s prihliadnutím
na udržateľnosť konkrétnych sektorov hospodárstva. V zmysle požiadaviek
agrosektora a sektora veterinárstva, Štátny inštitút odborného
vzdelávania pripravil pre budúcich stredoškolákov nové študijné
odbory.

Čítať viac »

Režisér divadla NO-TAK si zaspomínal na začiatky

Čo plánujú v budúcnosti a kam im odišli herečky?

V Stropkove pôsobia dva divadelné súbory. V tomto článku predstavíme
to mladšie, Divadlo mladých, ktoré svoju históriu začalo písať v roku
1986. Oslovili sme aj jeho režiséra, Mila Cimbalu. Zaujímalo nás, ako sa
dostal k režírovaniu tohto divadelného súboru.

Čítať viac »

V Cirkevnej základnej škole sv. Petra a Pavla vyučovali stážistky z Indonézie a Ukrajiny

Saseria: „Bola som
prekvapená z vašich pozdravov.

U nás sa starší ľudia zdravia položením svojej ruky
na čelo.“

O tom, že angličtina je dôležitá, niet pochýb. Jej znalosť môžu
využiť aj tí, ktorí sa zúčastnia projektu Educate Slovakia. Ten pozostáva
z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého prichádzajú lektori
z rôznych častí sveta viesť prednášky a interaktívne workshopy, ktoré
za aktívneho používania anglického jazyka rozvíjajú sebareflexiu,
zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti. Spočíva v tom, že dvaja
zahraniční stážisti spolu učia na hodinách. Každej triede sa venujú
päť vyučovacích hodín počas piatich dní.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie