Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

12 novembra, 2016

Vyšehradský fond podporil spoločný projekt Stropkova a ďalších miest V4

V roku
2016 sa mesto Stropkov začalo intenzívnejšie zaoberať aj otázkou
medzinárodnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu. Jedným z prvých
projektov, do ktorých sa zapojilo je spoločná aktivita štyroch miest krajín
Vyšehradskej štvorky. Okrem Stropkova je v projekte s názvom Podpora
cestovného ruchu – možnosti spolupráce malých miest V4 pre zvýšenie
konkurencieschopnosti aktívna samospráva mesta Rzeszów (vedúci partner
projektu), Šternberk na Morave, prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny
Šternbersko a maďarská Nyíregyháza Tourist Nonprofit Ltd. (Turistické
informačné centrum Nyíregyháza).

Čítať viac »