Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

18 mája, 2016

Na odomykaní Domaše vládla vynikajúca atmosféra napriek zlému počasiu

Minulú sobotu sa na
Valkove uskutočnilo otváranie letnej sezóny. V tento deň vonku nebolo
príjemné počasie, ani to však neodradilo návštevníkov. Už tradične
nechýbal volejbalový turnaj, súťaž vo varení guľášu či zábavné
súťaže pre najmenších. O pol tretej popoludní prišiel do známeho
pohostinstva „U Rumpľa“ vodník Fero aj so svojimi pomocníkmi. Pol hodinu
na to sa konal sprievod na pláž. Fero už tradične odomkol hladinu Domaše
veľkým kľúčom. Opýtali sme sa ho, či sa nebál vstúpiť do takej
studenej vody.

Čítať viac »

Komplikácie pri príprave Stropkovského jarmoku spôsobili „nefunkčné telefónne čísla“

O. Brendza: Mesto výhovorky neakceptovalo, rozhodlo sa zariskovať!

Na 13. rokovaní sa stropkovskí poslanci zaoberali aj prípravou
plánovaného 22. ročníka Stropkovského jarmoku. Termín tohto podujatia je
už tradične stanovený na prvý augustový víkend tak, aby nebol v kolízii
so žiadnym jarmokom v našom regióne. Pre tento rok je to 5., 6. a
7. august.

Čítať viac »

Mestská nemocnica hospodárila so stratou

Počas posledného riadneho zasadania mestského zastupiteľstva boli
prítomní poslanci oboznámení aj s hospodárením stropkovskej nemocnice za
uplynulý rok. Mestská nemocnica v Stropkove bola zriadená mestom ešte
1. januára 2003. Hlavným predmetom jej činnosti bolo poskytovanie
ambulantnej a ústavnej starostlivosti. Zatiaľ čo po prechode nemocnice na
eseročku k 1. januáru 2005 Nemocnica Stropkov s. r. o. v zdravotnej
činnosti pokračovala, terajším predmetom nemocnice je osvetová činnosť.
Hospodárenie spomínanej organizácie zhodnotil jej riaditeľ Ján Polák.

Čítať viac »

Stručne 20/2016

Dražba jazdeckého areálu PREŠOV. V jednom z prešovských hotelov uskutoční Dražobná spoločnosť, a. s. v priebehu utorka dražbu piatich objektov nachádzajúcich sa v meste Stropkov.

Čítať viac »

Spoločnosť IP Connector Technology slávnostne spustila výrobu

Nemecká spoločnosť
IP Connector technology výrobu rozbehla začiatkom mája. Minulý utorok sa
v priestoroch hnedého priemyselného parku za prítomnosti vedenia
spoločnosti, zástupcov samosprávy, dodávateľov a zamestnancov uskutočnilo
slávnostné otvorenie a oficiálne spustenie novej výrobnej prevádzky.
Stropkovská firma sa zaoberá kompletizáciou konektorov pre elektrotechnický
priemysel.

Čítať viac »

Ktorý zvuk je podľa vás najhorší?

Zvuk je jedným z hlavných prostriedkov komunikácie. Definície o zvuku
hovoria ako o predĺženom mechanickom vlnení, ktoré dokáže vyvolať
v ľudskom uchu sluchový vnem. Bez zvuku by nebolo možné jestvovať,
dorozumievať sa. Existuje celá škála zvukov, niektoré príjemné, iné
nepríjemné až neznesiteľné. Pre každého z nás je to niečo iné.
Škriabanie po tabuli, štekanie psa, húkanie sanitky, plač dieťaťa, rezanie
polystyrénu, trúbenie áut či alarm budíka. Čo je to pre vás? Našim
respondentom sme položili otázku, ktorý zvuk je podľa nich ten najhorší?
Nech sa páči, tu sú odpovede.

Čítať viac »

Stropkovčania vybehali „domčeku“ 500 eur

Stropkovský Klub bežcov sa aktuálne ročníky polmaratónu a desiatky
rozhodol rozšíriť o charitatívny rozmer oboch podujatí. V priebehu
apríla prezentovali svoj zámer venovať celý výťažok zo štartovného od
domácich bežcov pre Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o., ktorý sa venuje
starostlivosti o deti a dospelých s telesným a mentálnym postihnutím.

Čítať viac »

Bežci si uctili tokajícke obete

„Zmena trasy bola nevyhnutná z hľadiska bezpečnosti i podmienok na
ceste I. triedy“

Stropkovská dvadsiatka je už desaťročia úzko spätá s Tokajíkom a
udalosťami, ktoré sa tam odohrali v roku 1944. Tragédiu si bežci
každoročne pripomínali pietnym aktom, ktorý predchádzal štartu Dvadsiatky
(neskôr Dvadsaťpäťky). 34 ročníkov štartovalo od tokajíckeho
pamätníka do Stropkova.

Čítať viac »

Vaše ohlasy 20/2016

Prečo sa zmenila trasa behu? Vážení organizátori Stropkovskej 20-tky, bolo by vhodné vysvetliť širokej verejnosti, aké dôvody ovplyvnili zmenu trasy behu Tokajík – Stropkov na

Čítať viac »

Návštevníkov Pod vlekom často „víta“ neporiadok

Kto je za to zodpovedný?

Keď sa povie Pod vlekom, Stropkovčania vedia, že ide o prímestskú
rekreačnú oblasť. Zo začiatku to bol lyžiarsky areál, o ktorý sa starala
telovýchovná jednota Slávia. Postupom času však boli zimy čoraz horšie
pre zimné športy, a tak záujem o lyžovanie upadal. Členovia telovýchovnej
jednoty Slávia sa rozhodli podať návrh, aby sa lyžiarsky areál rozšíril
o ďalšie ihriská, najmä pre letné športy. Postupne vznikli ihriská,
multifunkčné ihrisko, trávnatá plocha, detské ihrisko, ohniská,
cyklodráha pre deti a ďalšie priestory pre turistiku v letnom období.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie