Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

6 apríla, 2016

Slávnostné oceňovanie najlepších pedagógov v meste

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-12.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Minulý piatok sa
oceňovanie najlepších pedagógov v meste po dlhých rokoch opäť
uskutočnilo v priestoroch mestského kultúrneho strediska, v divadelnej
sále, za účasti všetkých škôl, zriaďovateľom ktorých je Mesto
Stropkov. Okrem toho boli pozvaní zástupcovia ďalších škôl v meste ako
je Súkromná základná umelecká škola, Cirkevná základná škola sv. Petra
a Pavla a taktiež stropkovské stredné školy.</p>

Čítať viac »

Radnica zaevidovala 147 žiadostí

<h3><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-byty-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />„Záujemcovia
o sociálne byty, by sa do novostavieb mohli nasťahovať do konca prvého
polroka“</h3>

<p>Mestu sa za posledné obdobie poradilo naplniť investičný zámer a
odkúpiť od firmy Alfa Stav Stropkov obe bytové jednotky na Ciolkovského
ulici. Jednou z podmienok, kedy mesto môže nadobudnúť byty do svojho
vlastníctva bolo získanie úveru zo ŠFRB a dotácie z ministerstva dopravy
na ich technické vybavenie.</p>

Čítať viac »

Takmer 200 ľudí požiadalo štát o príspevok na zateplenie rodinných domov

<p>Od 16. marca tohto roku začala plynúť lehota podávania žiadostí
o príspevok na zateplenie rodinných domov. Za prvé dva týždne rezort
ministerstva výstavby zaevidoval 197 žiadostí vlastníkov nehnuteľností.
Celková kapacita prvej výzvy je až 1000 žiadostí, ktoré je možné
podávať do 12. apríla 2016. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR nepredpokladá, že sa naplní limit 1000 zaevidovaných a
odoslaných žiadostí v rámci prvej výzvy.</p>

Čítať viac »

Pri Domaši vyhorel poľský kamión s hydinou

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-kamion-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Bulharskí zákazníci
si počas Veľkonočných sviatkov na poľskej hydine nepochutili. Kamión,
ktorý ju prevážal, zachvátili v okolí Domaše plamene a oheň celý
náklad znehodnotil. Pri požiari zasahovali hasiči z Holčíkoviec a
Stropkova.</p>

Čítať viac »

Stručne 14/2016

<h3>Mesto zakúpilo koše</h3> <p><strong>STROPKOV.</strong> Mesto chce zlepšiť podmienky pre majiteľov psov. V súčasnosti má zakúpených 15 košov na psie exkrementy, ktoré plánuje inštalovať v priebehu

Čítať viac »

A. Nábožný si zaspomínal na začiatky múzea, no prezradil i plány do budúcna

<h3><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-nabozny-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />„Plánujem
propagovať najmä ľudí z blízkeho okolia, niekdajších aj
terajších.“</h3>

<p>Mestské múzeum patrí nepochybne medzi hlavné zaujímavosti, ktorými sa
môže Stropkov popýšiť. Založené bolo takmer pred šiestimi rokmi. Od jeho
začiatku tu pôsobí Andrej Nábožný, ktorého sme oslovili.</p>

Čítať viac »

Stíhaná pre záškoláctvo

<p>Z dôvodu ohrozenia mravnej výchovy mládeže polícia v Stropkove začala trestné stíhanie 37-ročnej Stropkovčanky. Stíhaná, ako zákonný zástupca svojej 15 – ročnej dcéry, žiačky základnej

Čítať viac »

Vaše ohlasy 14/2016

<h3>Poďakovanie</h3> <p>V predošlom čísle Stropkovského Spektra bol uverejnený článok týkajúci sa znečistenia životného prostredia. Bol som veľmi milo prekvapený, ako na to zareagovala obec Šandal

Čítať viac »

Aké máte spomienky na čas v školských laviciach?

<p>Minulotýždňový pondelok bol nielen dňom plným vody, šibania a dobrého
jedla, ale aj dňom, ktorý patrí učiteľom. Deň učiteľov sa o slovo
v kalendári každoročne hlási 28. marca. Oslavuje sa v deň narodenia
pedagóga a učiteľa národov, Jána Amosa Komenského. Mnohí nám dáte za
pravdu, že byť pedagógom nie je jednoduché. Toto povolanie si vyžaduje
odhodlanie, chuť, trpezlivosť, vedomosti a v dnešnej dobe určite aj pevné
nervy. V tejto súvislosti nás zaujímalo, aké majú spomienky na čas
strávený v školských laviciach ľudia v uliciach Stropkova.</p>

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie