Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

13 januára, 2016

Ohňostroje trápia hlavne zvieratá

<h3>A. Soóš: Ohňostroj bude mať pravdepodobne následky</h3>

<p>O problémoch, ktoré počas osláv príchodu nového roka zažívajú
zvieratá v stropkovskej zoo sa píše pravidelne. Tento rok na prosby
riaditeľa zariadenia mesto ohňostroj odklonilo smerom na juh. Aj napriek
menšiemu ohňostroju ako po minulé roky boli zvieratá podráždené.</p>

Čítať viac »

Sob musel predčasne opustiť námestie

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/02-sob-01.jpg“ alt=““
class=“img-left alignleft“ />Počas vianočných sviatkov sa mesto
Stropkov mohlo konečne po dlhých dvadsiatich rokoch popýšiť novou
výzdobou. Okrem vždy ozdobenej Hlavnej ulice samospráva spolu so sponzormi
zainvestovala a svetielka sa prvý raz objavili aj v mestskom parku a
Námestí SNP.</p>

Čítať viac »

Byhos slávnostne otvoril energoblok

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/02-byhos-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Začiatkom februára
uplynie rok, čo do funkcie konateľa mestského podniku Byhos, s. r. o.
nastúpil Vít Babjarčík. Spoločnosť, ku ktorej riadeniu sa vrátil po
desiatich rokoch si vyžadovala rekonštrukciu, rozvoj a modernizáciu
tepelného hospodárstva v meste. V závere minulého roka sa v priestoroch
zrekonštruovaného energobloku E1 uskutočnilo stretnutie vedenia spoločnosti
so zástupcami mesta, partnerov firmy a zástupcami bytových spoločenstiev, na
ktorom boli prezentované zrealizované projekty Byhosu počas roka 2015.</p>

Čítať viac »

Poslanci schválili rozpočet na rok 2016

<p>Šiesta zmena v minuloročnom rozpočte a schválenie nového rozpočtu pre
aktuálny rok. Aj toto bolo jedným z hlavných bodov programu na desiatom a
zároveň poslednom zastupiteľstve zo 16. decembra. Prerokovaním a
schválením návrhu na zmenu rozpočtu mesta pre rok 2015 bol rozpočet
zmenený po šiestykrát. Celkový rozpočet mesta Stropkov je po úprave
schodkový. Rovnako je schodkový aj kapitálový rozpočet.</p>

Čítať viac »

Zamyslenie… 02/2016

<p><em>Hovorí sa, že láska patrí medzi najdôležitejšie veci v živote.
Sú prípady, keď to dvom ľudom vyjde hneď v prvom vzťahu, väčšinou si
však človek musí prejsť viacerými partnerstvami, aby našiel osobu,
s ktorou strávi celý život.</em></p>

Čítať viac »

Zatvorenie benzínky vodiči tvrdo kritizovali

<h3><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-01/02-benzinka.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Hovorca Slovnaftu:
„Výmena výdajných stojanov je veľmi komplikovaná, postupnosť nie je
možná.“</h3>

<p>Čerpacia stanica pohonných látok v Stropkove bola minulý týždeň
niekoľko dní zatvorená. Menili výdajné stojany, predajňa a čerpanie plynu
ostali v prevádzke. Viacerí vodiči zo Stropkova a okolia reagovali na túto
situáciu negatívne. Niektorí uviedli, že spoločnosť Slovnaft mohla
počkať do doby, kým sa neotvorí druhá čerpacia stanica v meste. Tá by
mala podľa neoficiálnych zdrojov fungovať už tento mesiac.</p>

Čítať viac »

Čo pre vás znamená sviatok Troch kráľov? Dávate si počas tohto dňa posvätiť dom?

<p>O Troch kráľoch sa traduje viacero legiend. Vraj to boli traja mudrci
z Východu, ktorí sa do Betlehema prišli pokloniť Ježiškovi s vyznaním a
darmi – zlatom, kadidlom a myrhou. Rímskokatolícka cirkev tento sviatok
slávi každoročne 6. januára na sviatok Zjavenia Pána. Pri sv. omšiach
kňazi požehnávajú vodu, kriedu a soľ. Počas tohto dňa sa u nás aj
v súčasnosti posväcujú domy a byty. Na dvere kňaz napíše podľa
aktuálneho roka výraz v tvare 20 – C + M + B – 16, čo znamená Kristus
nech žehná tento dom – Christus mansionem benedicat. Mnoho ľudí si tento
nápis vysvetľuje chybne a myslí si, že je to skratka mien kráľov Gašpara,
Melichara a Baltazára. Kňazské požehnanie má rodinu ochraňovať,
povzbudzovať a sprevádzať počas celého roka. Zaujímalo nás, ako príchod
Troch kráľov vnímate vy a či si v súvislosti s týmto sviatkom dávate
posväcovať domy.</p>

Čítať viac »

Separovať odpad sa bude po novom

<p>Prvým januárovým dňom nového roka nadobudol účinnosť zákon zo
17. marca 2015 o odpadoch, ktorého autorom je ministerstvo životného
prostredia. V odpadovom hospodárstve prináša zmeny zaväzujúce všetkých,
najviac sa však dotýka systému triedenia odpadu v mestách a obciach. Jeho
cieľom je priblížiť Slovensko k štandardným smerniciam Európskej únie a
viac dbať na separovanie a recyklovanie odpadu.</p>

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie