Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

23 decembra, 2015

K sťahovaniu nateraz nedôjde

<p>Minulý týždeň sa mestom začali šíriť informácie o sťahovaní
nájomníkov do jedného z domu na Chotčanskej ulici. K predaju
nehnuteľnosti na spomínanej ulici došlo ešte v apríli tohto roku. Nová
majiteľka začiatkom minulého týždňa na prechodný pobyt po dobu piatich
rokov nahlásila nových nájomníkov, čo spustilo vlnu obáv a
pochybností.</p>

Čítať viac »

ZOO park Stropkov prešiel kontrolou

<h3>O. Brendza: Nikto nerozpráva o tom, že chce park zrušiť, zlikvidovať
alebo zatvoriť</h3>

<p>Na desiatom mestskom zastupiteľstve boli prejednávané aj výsledky
finančnej kontroly vykonanej v zariadení FAUNA Centrum voľného času
v Stropkove, ktorého zriaďovateľom je mesto. Kontrola bola zameraná na
hospodárenie zariadenia Fauna za celý rok 2014 v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a internými aktmi riadenia, týkajúce sa
dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení so
zverenými prostriedkami a na vykonávanie predbežnej finančnej kontroly.</p>

Čítať viac »

Cena tepla pre rok 2016

<p>Byhos, spol. s r.o. pripravil pre občanov mesta Stropkov, odberateľov tepla malý vianočný darček. Dňa 15.12. 2016 Valné zhromaždenie spoločnosti pod vedením primátora mesta JUDr.

Čítať viac »

Editoriál 52-53/2015

<p><em>Dnešná doba je neskutočne uponáhľaná. Samozrejme, každý človek
sa chce mať v živote čo najlepšie, dosiahnuť výborné výsledky
v práci, zarobiť veľa peňazí, zabezpečiť seba a svoju rodinu.</em></p>

Čítať viac »

Na odpočte zazneli aj podnety k verejnému osvetleniu

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/52-53-osvetlenie-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Primátor mesta
Stropkov, Ondrej Brendza, po prvom roku vo funkcii v divadelnej sále OŠK pri
MsÚ v pondelok, 14. decembra zorganizoval odpočet spojený s verejnou
diskusiou. Pri poloprázdnej sále odzneli mnohé podnety zo strany občanov
mesta, ktoré sa týkali postrehov a návrhov zefektívnenia života
v Stropkove a okolia.</p>

Čítať viac »

Zmluva so ŠFRB je podpísaná

<p>Od poslednej informácie o nájomných bytoch postavených na Ciolkovského
ulici v Stropkove došlo k pozitívnej zmene, aj keď zhotoviteľ, Alfastav
Stropkov, je ešte stále ich vlastníkom. Ako o tejto skutočnosti informoval
sám primátor Ondrej Brendza, medzi mestom Stropkov a Štátnym fondom rozvoja
bývania došlo k podpísaniu zmluvy na úver, ktorého návrh bol opakovane
podávaný ešte na začiatku tohto kalendárneho roka.</p>

Čítať viac »

Dodržiavate na Vianoce nejaké zvyky a tradície?

<p>Na Štedrý deň, počas jedného z najkrajších dní v roku, máme okrem
neopakovateľných chvíľ prežitých v kruhu svojich blízkych možnosť
zažiť čaro sviatkov spojených s tradíciami a zvykmi. Od nepamäti sa
s 24. decembrom spájajú mnohé zvyky, ktoré donedávna a možno aj
v súčasnosti praktizujú mnohé domácnosti. Podľa povier na stole pri
večeri nesmeli chýbať orechy, med, kračún alebo šupiny z kapra a mnohé
iné. Už sám názov hovorí o tom, že si všetci mali dopriať štedrosti a
hojnosti, aj keď sa pred štedrou večerou mal a má dodržiavať pôst.
Štedrosť sa nespája len s jedlom a hodovaním, ale aj s pre všetkých
najobľúbenejším zvykom dávania darčekov pod vianočný stromček. Pýtali
sme sa Vás, či počas Vianoc dodržiavate nejaké zvyky a tradície?</p>

Čítať viac »

Adventný benefičný koncert na Luciu

<p><em>„Vianoce spievajú svetlom…, hoja rany,</em><br> <em>Zjatrené hriechom od vekov,</em><br> <em>Vianoce pejú srdcom Márie Panny…</em><br> <em>Boh sa stal z lásky človekom!</em><br> Vianočné svetielka, ktoré svietia v

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie