Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

30 septembra, 2015

Levicu Zoru operoval známy špecialista na exotické zvieratá

<h3><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/40-levica-26.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />L. Molnár: „Každá
operácia má riziká. Snažíme sa ich minimalizovať.“</h3>

<p>Najatraktívnejšia obyvateľka stropkovského zoo parku, levica Zora, mala
už dlhší čas problémy so zarastajúcimi pazúrmi na predných labách.
Riaditeľ zariadenia Alexander Soóš teda oslovil veterinára Ladislava
Molnára z Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach a požiadal ho
o pomoc. Renomovaný špecialista na exotické zvieratá prišiel do zoo parku
minulú stredu. Najskôr si šelmu obhliadol, spolu s ošetrovateľom odhadol
jej váhu, aby mohol určiť adekvátnu dávku anestetika.</p>

Čítať viac »

Hlavná kontrolórka informovala o výsledkoch kontroly u príjemcov mestských dotácií

<p>V Správe o výsledkoch následnej finančnej kontroly hospodárenia a
použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poukázaných príjemcom
dotácií za rok 2014 hlavná kontrolórka Gabriela Maruščáková na mestskom
zastupiteľstve uviedla, že Mesto Stropkov v roku 2014 poskytlo dotácie
osobám, ktoré v tom čase neboli v likvidácii, na ich majetok nebolo
vypísané konkurzné konanie a nemali žiadne nedoplatky na daniach a
poplatkoch voči mestu.</p>

Čítať viac »

Nepredvídaná porucha posunie otvorenie plavárne

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/40-plavaren-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Mestskú plaváreň
nestihnú otvoriť v plánovanom termíne na začiatku októbra. Príčinou je
nepredvídaná porucha na teplovode, ktorý spolu s kotolňou K5
v súčasnosti prechádza komplexnou rekonštrukciou.</p>

Čítať viac »

Editoriál 40/2015

<p><em>„Aby sa človek mohol stať slobodný, musí najskôr nájsť vieru
v seba samého,“ povedal svojho času taliansky filmový režisér a
scenárista Frederico Fellini, ktorý je považovaný za jedného
z najväčších umelcov v dejinách filmu.</em></p>

Čítať viac »

Veríte v priateľstvo medzi mužom a ženou?

<p>O tom, či existuje skutočné priateľstvo medzi mužom a ženou, sa vedú
rôzne diskusie. Niektorí ľudia si myslia, že áno, iní sú presvedčení,
že nie. Argumentujú najmä tým, že medzi priateľmi to skôr či neskôr
začne iskriť, takže buď sa z nich stanú partneri, alebo svoje kamarátstvo
radšej ukončia. V dnešnej ankete sme piatim respondentom položili otázku,
či veria v priateľstvo medzi mužom a ženou. Tu sú ich odpovede.</p>

Čítať viac »

Miláčik vranovského publika M. Šalap: Hudba je pre mňa ako pes, najlepší priateľ!

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/40-salap.jpg“ alt=““
class=“img-left alignleft“ />Dvanásť finalistov, dvadsaťštyri
piesní, dva finálové dni, dve krajiny. V estrádnej sále Mestského domu
kultúry vo Vranove zazneli v rámci 33. ročníka medzinárodnej speváckej
súťaže Zlatý gaštan svetové, aj domáce hity, ktoré mladí interpreti
zaspievali vo štvrtok na halfplayback a v piatok s kapelou Funny People.
Hosťom programu bola vranovská kapela Outbreak.</p>

Čítať viac »

Piatkové divadelné predstavenia zožali úspech

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-09/40-divadlo-03.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Minulý piatok sa
v divadelnej sále kultúrneho strediska v Stropkove odohrali dve predstavenia
v obsadení hercov Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove. Prvým z nich
bola rozprávka pre deti materských a základných škôl pod názvom Zlatý
kľúčik. Celý príbeh je o neposednom chlapcovi, ktorého vyrobili z dreva.
Na ceste životom stretne priateľov i nepriateľov, popasuje sa s rôznymi
nebezpečenstvami.</p>

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie