Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

22 mája, 2013

Herci divadla NO-TAK zažiarili v absurdnej čiernej komédii

<p>Divadlo NO-TAK sa vo
svojej 26. divadelnej sezóne predstavilo publiku premiérou čiernej komédie
od Jeana Clauda Danauda – Ach, tá neha našich dám. Dej hry sa točí okolo
nenávisti k celému mužskému pokoleniu, vášne k póru a bizarnej vraždy,
ktorú treba za každú cenu ututlať. Hlavné protagonistky – vdova na plný
úväzok, Sofia a Petitpas síce chrlia na mužov oheň a síru, napokon si
však musia priznať, že v podstate bez nich nedokážu existovať.

Čítať viac »

Opravu ciest a chodníkov chcú financovať zo súkromných zdrojov

<p>Podľa vedenia mesta je polovica miestnych komunikácií a chodníkov
v dobrom stave. Na opravu tej druhej však peniaze v aktuálnom rozpočte niet
a optimistický nie je ani výhľad do najbližších rokov. Riešením by malo
byť partnerstvo so súkromnou firmou, ktorá by zničené miestne komunikácie
opravila za vlastné a mesto by ich počas najbližších desiatich rokov
splácalo.

Čítať viac »

Na miliónový úver nemajú

<p>Vo všeobecnosti sú PPP projekty považované za najdrahší model
financovania štátnych či samosprávnych projektov. Podľa našich
informácií uvažuje vedenie mesta s investíciou milión eur, za ktorú by
v priebehu desiatich rokov súkromnej stavebnej firme zaplatilo spolu
1,2 milióna.

Čítať viac »

Požičiavame si aj v tomto roku

<p>Stav dlhu mesta ku koncu uplynulého roka bol 1 218 113 eur. Na poslednom rokovaní zastupiteľstva poslanci schválili prijatie krátkodobého kontokorentného úveru vo výške 150

Čítať viac »

Preťažené dodávky končili cestu pri Bielom dome

<p>Dopravní policajti si
minulú stredu posvietili na dodržiavanie maximálnej povolenej hmotnosti
vozidiel prechádzajúcich cez okresy Stropkov a Svidník. Okrem osobných
vozidiel sa zamerali aj na dodávky prevážajúce tovar z Poľska cez naše
územie ďalej na juh. Vozidlá, ktorým bolo po kontrole na mobilnej váhe
zistené preťaženie, boli sústredené pri budove OR PZ v Stropkove (Bielom
dome), kde im boli odobrané osvedčenia o evidencii a tabuľky
s evidenčnými číslami.

Čítať viac »

Editoriál 21/2013

<p>Je piatok a prezerám si svoj pracovný kalendár, do ktorého si
zaznamenávam, čo všetko musím v priebehu týždňa urobiť. Každý
splnený bod hneď vyškrtnem. Posledných päť dní bol popísaný poriadne
husto, ale na moju veľkú radosť sú komplet všetky poznámky
prečiarknuté.

Čítať viac »

Väčšina stredísk Služby je v strate

<h3>Podnik prerobil vyše 67 tisíc eur

Neľahké obdobie má za sebou mestský podnik Služba. Vlani hospodárili so
stratou 67296,18 eur, pričom v červených číslach sa ocitlo 13 zo
17 stredísk. Podnik je príspevkovou organizáciou a prostredníctvom neho
mesto zabezpečuje výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií,
verejných priestranstiev, obecného a vojenského cintorína, športových
zariadení, nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom,
udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene, verejného
osvetlenia, správu trhoviska a verejného WC. Priemerný počet zamestnancov
v roku 2012 bol 50, s priemernou mzdou 568,85 eur. V rámci transferu
poukázalo mesto Službe spolu 595 954 eur.

Čítať viac »

Ako si spomínate na svoju maturitu?

<p>Máme tu prvý týždeň ústnych maturít. Snáď sa nenájde maturant,
ktorý by nemal zo skúšky dospelosti väčšie alebo menšie obavy. My sme sa
piatich respondentov opýtali, či si ešte spomínajú na svoje maturity a ako
ich vnímali. Tu sú ich odpovede.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie