Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

6 marca, 2013

Dve bytovky dokončili, ďalšie sa chystajú stavať

<h3>V Chotči vyrastá
minisídlisko pre mladé rodiny

S výnimkou štvorročnej prestávky v období 2002 až 2006 zastáva
PhDr. Štefan Radačovský starostovskú funkciu v Chotči od roku 1992. Svoje
piate volebné obdobie hodnotí ako jedno z najnáročnejších. Jednak
z dôvodu, že na obce prešlo v uplynulých rokoch množstvo kompetencií zo
štátu. Zložitejším problémom starostov je však finančná kríza, ktorá
je v súčasnosti zvlášť citeľná.

Čítať viac »

Editoriál 10/2013

<p>Paradoxom dnešných čias je, že čím viac informácií majú ľudia
o zdravej výžive, tým horšie sa stravujú. Napriek tomu, že vedia, čo ich
telu prospieva, konzumujú často balast, ktorý narobí viac škody ako
úžitku.

Čítať viac »

Primátor slávnostne privítal prvého Stropkovčana narodeného v roku 2013

<p>Minulý týždeň sa
v reprezentatívnych priestoroch kaštieľa uskutočnila milá slávnosť.
Primátor Stropkova Peter Obrimčák tam oficiálne uvítal do života malého
Mateja, prvého Stropkovčana narodeného v roku 2013. Po odznení básne
v podaní recitátorky Brone Burákovej sa v príhovore obrátil k jeho
rodičom, Martine a Jaroslavovi Čabalovcom.

Čítať viac »

Pracujete v odbore, ktorý ste vyštudovali?

<p>Trh práce je v súčasnosti taký, že nie každý má možnosť uplatniť
sa v odbore, ktorý vyštudoval. Hrozba nezamestnanosti núti ľudí chytiť sa
každej pracovnej príležitosti bez ohľadu na ich pôvodné vzdelanie.
V dnešnej ankete sme sa piatich respondentov pýtali, či sa im podarilo
uplatniť v profesii, na ktorú sa počas štúdia pripravovali. Tu sú ich
odpovede:

Čítať viac »

Portrét od fotografa Kristiána Babjara ocenili na medzinárodnej súťaži

<h3>„Fascinujú ma
tváre, ktoré odrážajú skutočný život.“

Po tom, čo sa mladý stropkovský fotograf Kristián Babjar presadil
v regionálnych súťažiach AMFO a čestné uznanie získal aj na
celoštátnom kole, prišiel fantastický úspech na medzinárodnej súťaži
PORTRAINT 2013 organizovanej v Srbsku a Bulharsku. Za fotografiu Girl bol
ocenený bronzovou medailou.

Čítať viac »

Marko Vateha predstavil ďalšiu knihu o Stropkove

<h3>Mesto malo predpoklady
stať sa veľkým obchodným i kultúrnym centrom

Prvý deň mesiaca kníh patril uplynulý piatok v mestskej knižnici
prezentácii knihy stropkovského architekta Marka Vatehu Stropkov a jeho
okolie, kultúrne a prírodné dedičstvo. Asi šesťdesiat prítomných hostí
malo možnosť oboznámiť sa s obsahom knihy, v ktorej sa autor zameral na
kultúrno-historické súvislosti vývoja Stropkova.

Čítať viac »

Príbehy spod Ondavskej vrchoviny uviedli do života vodou z Ondavy

<p>Na pôde svidníckej
pobočky Štátneho archívu prezentovali minulý utorok knihu známeho lekára,
dnes aktívneho seniora, Aladára Šalátu – Príbehy spod Ondavskej
vrchoviny. Autor v nej zachytáva príbehy ľudí v údolí Ondavy. Sú
rozdelené do šiestich kapitol – Najstaršie príbehy, Príbehy z druhej
svetovej vojny, Po druhej svetovej vojne, Príbehy v bielom, Rómske príbehy
i Kúpeľné príbehy. V knihe je aj niekoľko dobových historických
fotografií.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie