Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

31 októbra, 2012

Bezohľadní ľudia vyvážajú na cintorín komunálny odpad

<p>Na stropkovskom
mestskom cintoríne vrcholia prípravy na Sviatok všetkých svätých.
Pracovníci Služby m. p. si dali záväzok, že do polovice októbra dokončia
hrubé práce, teda kosenie, vývoz odpadu, nátery plotov, stĺpov, kontajnerov
na odpad. Plán sa im podarilo splniť a od polovice mesiaca prevádzajú už
iba dennú údržbu, ktorá spočíva v odpratávaní lístia, vyhrabávaní
trávnikov a zametaní chodníkov. Udržiavanie poriadku im značne sťažujú
bezohľadní občania, ktorí si kontajnery na staré hrobové ozdoby mýlia so
skládkou komunálneho odpadu.

Čítať viac »

Na námestí opravujú skryté nedostatky

<p>Ani viac ako rok po
kolaudácii námestia nie sú na dokončenej ploche ničím výnimočným
dodatočné práce. V lete je to pravidelné čistenie zanášajúcich sa
trysiek na fontáne či opravy technológie a čas od času sa do centra vrátia
stavbári, aby odstránili nedostatky po svojich kolegoch. Od minulého
týždňa prebieha v blízkosti fontány ďalšia z opráv. Tentoraz ide
o odstraňovanie skrytých chýb.

Čítať viac »

310-tisícový úver nestihli splatiť

<p>Primátor Peter Obrimčák musel s komerčnou bankou podpísať dodatok
k úverovej zmluve o predĺžení splatnosti krátkodobej pôžičky, ktorú
si mesto zobralo v októbri minulého roka. 310 379 eur si mesto požičalo na
ukončenie projektu hnedého priemyselného parku.

Čítať viac »

Matičiari si pripomenuli 250. výročie narodenia Antona Bernoláka

<p>Pri príležitosti
250. výročia narodenia prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona
Bernoláka sa minulú stredu v mestskom parku uskutočnila slávnosť kladenia
vencov k jeho buste. Stretnutie zorganizovala Miestna organizácia Matice
slovenskej. Po úvodnej národne ladenej piesni zaznela báseň, po ktorej sa
slova ujal predseda MO MS Ing. Slavomír Cichý. Vo svojom príhovore
priblížil všetkým zúčastneným život a dielo Antona Bernoláka.

Čítať viac »

Editoriál 44/2012

<p>Na tento týždeň pripadol Sviatok všetkých svätých. Ľudia zdobia
hroby svojich blízkych, zapaľujú sviečky, spomínajú. A tiež sa
zamýšľajú nad vlastnou pominuteľnosťou.

Čítať viac »

Školy v kraji majú takmer o 2000 žiakov menej

<h3>Medzi najmenšie patria aj stropkovské školy

Do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského kraja nastúpilo
v tomto školskom roku o 1925 žiakov menej ako pred rokom. Pri prepočte na
triedy to vychádza o 70 tried menej. To má dopad aj na rozpočet určený
pre školy. Príspevok od štátu na normatívne financovanie sa zníži takmer
o milión eur.

Čítať viac »

V parku vzbudzoval pohoršenie polonahý chlap

<p>Bizarný prípad riešili minulú stredu stropkovskí mestskí policajti.
V poludňajších hodinách prijali niekoľko telefonátov, v ktorých sa
občania sťažovali, že v mestskom parku budí verejné pohoršenie
podnapitý polonahý muž. Situácia bola o to prekérnejšia, že v tom čase
sa tam mal konať akt kladenia vencov k buste Antona Bernoláka a pri obvodnom
úrade sa zhromažďovali žiaci a študenti.

Čítať viac »

Prečo narastá počet rozvodov?

<p>Podľa výsledkov posledného sčítania ľudu došlo v okrese Stropkov za
desať rokov k nárastu percenta rozvedených z 1,8 na 5,1. V dnešnej
ankete sme sa piatich respondentov pýtali, kde vidia hlavné dôvody
narastajúcej rozvodovosti manželov. Tu sú ich odpovede:

Čítať viac »

Od honosných pomníkov už ľudia upúšťajú

<p>Prvé novembrové dni
sa nesú v znamení spomienky na našich zosnulých. Pozostalí chodia
upravovať a zdobiť hroby tých, ktorí už nie sú medzi nami. Snažia sa, aby
miesto posledného odpočinku pôsobilo dôstojne a esteticky. Oslovili sme
kamenárov, ktorí sa zaoberajú montážou a osadzovaním pomníkov.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie