Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

10 októbra, 2012

Bude mesto platiť nájom za používanie cesty?

<div>

Zámenu pozemkov odložili už po druhýkrát

Stropkovská samospráva má v súčasnosti na stole zaujímavý problém.
Časť ulice A. Hlinku, priľahlý chodník a trávnatý pás stoja na
súkromnom pozemku a keďže doteraz nedošlo k zámene, ktorú iniciovali jeho
majitelia, mesto možno bude platiť za ich užívanie nájom.

Čítať viac »

Za komunálom vyrastie šesť polyfunkčných domov

<p>V priebehu leta sme na
stránkach Spektra informovali o úvahách mesta asanovať nehnuteľnosti na
Hrnčiarskej ulici – bývalý Parilákov dom a pohostinstvo Amsa. Hlavne
u štamgastov obľúbeného podniku vyvolala táto informácia vlnu
rozhorčenia.

Čítať viac »

Editoriál 41/2012

<p>Október patrí našim najstarším spoluobčanom. Keď tak rozmýšľam
o živote dnešných seniorov, mám pocit, že veľa dôvodov na radosť
nemajú.

Čítať viac »

Počet zamestnancov úradu klesol o jedného

<p>Primátor Peter Obrimčák informoval na septembrovom rokovaní
zastupiteľstva o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu. Od
1. októbra zrušil Odbor regionálneho rozvoja, prípravy a koordinácie
projektov s troma zamestnancami. Jeho agendu preberal Odbor výstavby,
regionálneho rozvoja a životného prostredia. Poslanci vzali túto informáciu
na vedomie bez pripomienok. Primátor sa na našu otázku, čo ho viedlo
k zrušeniu odboru vytvoreného len pred poldruha rokom, vyhol odpovedi a
v zaslanom stanovisku skonštatoval:

Čítať viac »

Vaše ohlasy 41/2012

<h3>Klub dôchodcov čaká! Mesiac október bol označený za Mesiac úcty k starším. Nepochybne ide o dobrý počin, ktorý je prejavom úcty a vďaky tej časti

Čítať viac »

Vaše priania našim najstarším spoluobčanom

<p>Mesiac úcty k starším pripadajúci na október je venovaný našim
seniorom. Mestá a obce pre nich organizujú rôzne podujatia, v slávnostných
príhovoroch sa skloňujú slová ako zaslúžený odpočinok, jeseň života,
múdrosť, skúsenosti, úcta. V dnešnej ankete sme sa piatich respondentov
opýtali, čo by zapriali našim seniorom k sviatku. Tu sú ich odpovede:

Čítať viac »

Hubárom konečne praje aj počasie

<p>Teplé jesenné dni
s občasnými zrážkami konečne trochu naštartovali tohtoročnú pomerne
slabú hubársku sezónu v regióne. Nedostatok dažďa a extrémne suché
počasie spôsobili, že v letných mesiacoch bolo húb v lese doslova ako
šafranu.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie