Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

9 mája, 2012

V monitore excelovali deviataci z okresu Stropkov

<p>V Testovaní 9-2012
prevalcovali deviataci z okresu Stropkov zvyšok Slovenska. Podľa oficiálnych
výsledkov dosiahla Základná škola na Konštantínovej ulici v slovenskom
jazyku a literatúre percento úspešnosti 83,0, v matematike 89,0, čím sa po
spriemerovaní stala najúspešnejšou školou v štáte.

Čítať viac »

Na jarmoku vystúpia „chrobáci“ z Backwards

<p>V poradí osemnásty stropkovský jarmok sa v tomto roku uskutoční
v dňoch 3. až 5. augusta. Ako obvykle bude umiestnený na ulici Hlavnej a
Námestí SNP, s uličkou remesiel v mestskom parku. Vedúci Odboru výstavby
MsÚ Ladislav Dubas však vo svojej správe predkladanej na posledné rokovanie
mestského zastupiteľstva upozornil, že v súvislosti s pripravovanou
rekonštrukciou cesty I. triedy v Šarišskom Štiavniku by mesto nemuselo
dostať povolenie na uzávierku Hlavnej ulice.

Čítať viac »

Poslanec M. Jakubov navrhol premenovať nemocnicu

<p>K zamýšľanému zámeru na odpredaj pozemku pre rímskokatolícku cirkev a
výstavbe chrámu zaujal rezervované stanovisko poslanec Martin Jakubov (KDH).
Ako jediný sa zdržal hlasovania o predaji formou inštitútu osobitného
zreteľa. Výhrady mal k umiestneniu kaplnky a s tým súvisiacim enormným
nárastom dopravy na obmedzenom priestore. Navyše v blízkosti zariadenia, kde
majú byť umiestnení pacienti so závažnými neurologicko-psychiatrickými
diagnózami.

Čítať viac »

Tržnicu presunú späť na námestie

<p>Po roku sa stropkovská mestská tržnica opäť presťahuje. Počas
rekonštrukcie námestia ju vedenie mesta presunulo na ulicu Hrnčiarsku,
neskôr na betónovú plochu na ulici Matice slovenskej. Tento krok kritizovali
nielen samotní predajcovia či zákazníci, ale aj mládež, ktorá
„betónku“ sedem rokov využívala ako skatepark. Prekážky vtedy mesto
odstránilo s odôvodnením, že ide o najvhodnejší priestor na tržnicu,
pretože na novom námestí na ňu nie je vytvorený adekvátny priestor.

Čítať viac »

Reakcie ľudí na úspech našich deviatakov v monitore

<p>Minulý týždeň boli oficiálne zverejnené výsledky Testovania 9-2012,
ktoré robili deviataci na celom Slovensku ešte v marci tohto roku.
Najúspešnejším okresom v celoštátnom meradle bol okres Stropkov.
V testoch z matematiky sa umiestnil na prvých štyroch priečkach,
v celkovom hodnotení bola najúspešnejšou školou na Slovensku ZŠ na
Konštantínovej ulici v Stropkove. Piatich respondentov sme sa opýtali, čomu
pripisujú tento výrazný úspech deviatakov z nášho okresu. Tu sú ich
odpovede:

Čítať viac »

Stropkovský Jeden svet má za sebou tretiu kapitolu

<p>V dňoch 26. až
30. apríla sa v Stropkove uskutočnil filmový festival Stropkovský Jeden
svet. Vydarená akcia v réžii okresného klubu Kresťanskodemokratickej
mládeže Slovenska (KDMS) prebiehala v pohodovej a priateľskej atmosfére.
Počas piatich dní ponúkli organizátori návštevníkom 26 najnovších
dokumentárnych filmov z celého sveta, ale aj snímky domácich autorov Pavla
Barabáša, Henricha Krejču či Zuzany Piussi. Na festivale malo svoj stánok
Lesoochranárske zoskupenie Vlk s petíciou Zachráňme Čergov. Novinou bolo
aj špeciálne školské premietanie.

Čítať viac »

Hudobno-poetický podvečer pri šálke čaju

<p>Takýto názov mala
pekná a duchovne obohacujúca akcia, ktorá sa konala 30. apríla
2012 v Mestskej knižnici v Stropkove. Na realizácii tohto umeleckého
posedenia sa podieľali pedagógovia ZUŠ F. Veselého v Stropkove (Mgr. Helena
Vargová, Mgr. Zuzana Dravecká Mikulová, Mgr. art. Branislav Dravecký) a
pracovníci mestskej knižnice.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie