Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

29 februára, 2012

Antik spustí v Stropkove novú Mestskú televíziu

<p>Rada pre vysielanie a retransmisiu SR udelila na svojom minulotýždňovom
zasadnutí licenciu na digitálne televízne vysielanie Mestskej TV Stropkov pre
spoločnosť Antik s. r. o. Košice. Firma v súčasnosti uvádza do prevádzky
optickú sieť v našom meste. V jej ponuke je okrem vysokorýchlostného
internetu aj telefonovanie a digitálna televízia. Nová televízna stanica
bude súčasťou programového balíka pre zákazníkov Antiku.

Čítať viac »

Najviac prvákov bude v ZŠ na Mlynskej

<p>Do polovice februára mali rodičia možnosť zapísať svoje ratolesti do
prvého ročníka niektorej zo stropkovských základných škôl. Zisťovali
sme, koľko prváčikov do nich v novom školskom roku nastúpi a koľko
prvých tried budú školy otvárať.

Čítať viac »

Voľby klopú na dvere

<p>Už len necelé dva
týždne nás delia od predčasných parlamentných volieb. Prípravy spojené
s ich organizáciou koordinuje na Mestskom úrade v Stropkove Odbor správny a
sociálnych vecí. Doteraz prebieha všetko podľa schváleného časového
harmonogramu.

Čítať viac »

Školili členov volebných komisií

<p>Minulý piatok zorganizoval Odbor všeobecnej vnútornej správy ObÚ
v Stropkove školenie pre členov Obvodnej volebnej komisie a predsedov,
podpredsedov a zapisovateľov okrskových volebných komisií. Okrem
predstaviteľov ObÚ usmerňovala školiacich aj vedúca odborného
sumarizačného útvaru ObVK Danka Jarošová z Krajskej správy
Štatistického úradu Prešov.

Čítať viac »

Na separácii sa dá aj zarobiť

<p>Aj keď mestský podnik
Služba na separácii odpadu v meste zatiaľ prerába, niektoré skupiny
obyvateľov mesta si vďaka nej dokážu aj privyrobiť. Stačí prevrátiť
nádobu s vytriedeným papierom, vypáčiť dno a obsah predať do zberných
surovín.

Čítať viac »

Editoriál 09/2012

<p>Francúzska vláda oficiálne zakázala používanie oslovenia
Mademoiselle (slečna) v úradnom styku. Vypadne aj údaj o mene za slobodna a
Mademoiselle tak nahradí oslovenie Madame (pani) ako ekvivalent ku
Monsieur (pán).

Čítať viac »

Ako vnímate Facebook?

<p>Hovorí sa, že kto nie je na Facebooku, akoby ani neexistoval. Samozrejme,
toto tvrdenie je tak trochu pritiahnuté za vlasy, na druhej strane treba
pripustiť, že počet ľudí, ktorí prostredníctvom tejto sociálnej siete
komunikujú, sa stále zvyšuje. V dnešnej ankete sme sa piatich respondentov
pýtali, aké sú podľa nich výhody a nevýhody Facebooku. Tu sú ich
odpovede.

Čítať viac »

JUDr. Kasičová poukazuje na nárast brutality v rodinách

<h3>„Dospelé deti nemajú zábrany vulgárne nadávať či dokonca fyzicky
napadnúť rodičov.“

V minulom roku došlo na Odbor všeobecnej vnútornej správy Obvodného
úradu v Stropkove 382 priestupkových spisov, teda od 44 priestupkov viac
ako v roku 2010. Správny orgán v hodnotenom období postúpil inam alebo
odložil 24 priestupkových oznámení. Z roku 2010 prešlo do roku 2011
34 nevybavených priestupkov, celkovo teda vybavili 392 priestupkových vecí,
čo je o 40 viac ako v roku 2010.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie