Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

15 februára, 2012

V tomto roku zrejme čaká Stropkov nával kamiónov

<p>V rámci akcie Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách prvej triedy
bude Slovenská správa ciest opravovať prieťah obcou Šarišský Štiavnik
v dĺžke 9,4 km. Termín realizácie akcie je stanovený na obdobie rokov
2012 až 2013, avšak súťaž na dodávateľa nie je ešte uzatvorená. Podľa
vyjadrenia vedúcej Odboru organizačno-správneho Slovenskej správy ciest
Bratislava Mgr. Ivety Fedorovej budú obmedzenia dopravy riešené
s dodávateľom na základe odsúhlaseného harmonogramu po schválení
Okresným dopravným inšpektorátom a krajským úradom.

Čítať viac »

Stropkovčania separujú odpad už štyri roky

<p>Začiatkom februára
uplynuli štyri roky od spustenia separácie zberu odpadu v meste Stropkov a
24 obciach okresu. V rámci troch predložených projektov získal podnik
Služba, ktorý zber zabezpečuje, takmer 913 tis. eur. Vyše 156 tis.
získali ešte v roku 2006 z Recyklačného fondu SR na úvodnú etapu
separácie, zvyšok (756 tis. eur) z celkového objemu investície tvorí
projekt financovaný Európskou úniou. V súčasnosti sa v Stropkove separuje
a prvotne spracováva päť odpadových komodít: papier, viacvrstvové
kombinované materiály (tetrapakové obaly), sklo, kovové obaly a plasty.
Služba plánuje rozšíriť separáciu aj o elektronický odpad, pneumatiky,
odpadové oleje a biologicky rozložiteľný odpad (BRO).

Čítať viac »

Separácia je stále stratová

<p>Aj keď separácia odpadu prináša najmä v oblasti ochrany životného
prostredia veľa výhod, z ekonomického hľadiska je v Stropkove táto
činnosť už od spustenia projektu stratová. V roku 2010 vykázalo stredisko
Separácie odpadu mestského podniku Služba stratu na úrovni 50 tis. eur, za
minulý rok sa ju podarilo znížiť na zhruba 33 tis. eur. Hlavným dôvodom
sú nízke výkupné ceny vyseparovaných zložiek odpadu.

Čítať viac »

Editoriál 07/2012

<p>Názory na Valentína, sviatok zaľúbených, sa rôznia. Staršej
generácii veľa nehovorí, mladí zaľúbenci si v tento deň väčšími či
menšími pozornosťami prejavujú lásku a náklonnosť.

Čítať viac »

Niektorí sociálne odkázaní zneužívajú záchranku

<p>Zamestnanci rýchlej záchrannej služby zasahujú najmä v situáciách,
keď je pacient či už následkom úrazu alebo choroby v bezprostrednom
ohrození života. V takýchto prípadoch ide doslova o minúty. Časť
sociálne odkázaných občanov si však záchranku mýli s pojazdnou
ambulanciou.

Čítať viac »

Opitý vodič skončil v cele

<p>V utorok podvečer si viacerí vodiči i chodci v centre mesta všimli
nebezpečne jazdiaci kamión, ktorého vodič mal zjavne problém viesť svoje
vozidlo rovno.

Čítať viac »

Kaštieľ je opäť zatvorený

<p>Kaštieľna reštaurácia a vináreň je opäť mimo prevádzky. Po necelých
dvoch mesiacoch ukončila nájomný vzťah s mestom spoločnosť Valkov Kovo,
s.r.o., ktorá mala priestory v prenájme od decembra minulého roka. Podľa
slov konateľa spoločnosti Michala Viravca sa so stropkovským primátorom
dohodli na skončení nájmu k 31. januáru.

Čítať viac »

Oslavujete Valentína?

<p>Na tento týždeň pripadol Valentín, preto sme sa rozhodli urobiť
valentínsku anketu. V uliciach mesta sme sa piatich respondentov pýtali, či
sviatok zaľúbených oslavujú a ako. Milo nás prekvapili páni, pretože
všetci štyria odpovedali v tom zmysle, že Valentína vnímajú ako milú
príležitosťou prejaviť svojej partnerke lásku a náklonnosť.

Čítať viac »

Na perách chválospev – v oku záblesk vášne

<p>Dvaja protagonisti divadelného ochotníckeho súboru ONDAVAN – Valo
Hmurčík a Jano Motyka – v týchto dňoch osemdesiatnici v osobnom
živote. A ešte jeden epitefón: fundamentalisti dnes už 46 ročného
Ondavanu. Bo oni stáli pri zrode – po dlhé roky ich ľúbosti
a vášne.

Čítať viac »

Obyvatelia osady Za jarkom statočne bojujú s krutými mrazmi

<p>Už niekoľko
týždňov sužujú Európu kruté mrazy. Najťažšie ich znášajú bezdomovci
a ľudia v rómskych osadách. Biedne nezateplené domčeky totiž len
minimálne chránia pred vonkajším chladom. Vybrali sme sa do osady Za jarkom,
aby sme priamo na mieste zistili, ako jej obyvatelia prežívajú tohtoročnú
tuhú zimu. Privítali nás usmievaví chlapi v stredných rokoch, ktorí
práve usilovne pílili drevo.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie