Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

11 januára, 2012

Opozícia upozornila na nedostatok vo VZN o financovaní škôl

<p>1. januára tohto roka vstúpilo do platnosti Všeobecne záväzné
nariadenie mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území mesta. Ide o dokument, ktorý upravuje sumy poukazované
z mesta pre jednotlivé školy a školské zariadenia.

Čítať viac »

Porušenie zákona o potravinách trestali pokutami

<p>Kvalitu potravín sledujú pozorným okom inšpektori z Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy vo Svidníku, ktorí vykonávajú kontroly
v prevádzkach nachádzajúcich sa v ich územnej pôsobnosti.
V minulom roku vykonali celkom 578 úradných kontrol, v 61 prípadoch
zistili aj určité nedostatky.

Čítať viac »

Čipovanie psov, mačiek a fretiek je už povinné

<p>Od prvého novembra majú vlastníci psov, mačiek a fretiek povinnosť na
vlastné náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu svojich zvierat.
Každé musí byť nezameniteľne označené transpondérom, teda mikročipom,
alebo zreteľným, čitateľným tetovaním, ktoré je platné iba v tom
prípade, keď je dokázateľné, že bolo urobené pred 3. júlom 2011. Psy
tetované po tomto dátume musia byť aj dodatočne očipované.

Čítať viac »

Editorial 02/2012

<p>Televíziu veľmi nesledujem a formáty typu Farmár hľadá ženu mi
nič nehovoria. Ale bol Silvester, tak som si povedala, že trochu ľahkej
ľudovej zábavy ma snáď nezabije.

Čítať viac »

Vaše ohlasy 02/2012

<h3>Chýbalo čarovné slovíčko Dňa 4. 1. 2012 v poludňajších hodinách som si bol na Slovenskej pošte v Stropkove zakúpiť kolkové známky v hodnote 66 eur.

Čítať viac »

Dávate si novoročné predsavzatia?

<p>Začiatkom nového roka si ľudia zvyknú dávať rôzne predsavzatia. Darí
sa im ich plniť s menším či väčším úspechom. V dnešnej ankete sme sa
piatich respondentov pýtali, aké novoročné predsavzatia si dávajú a či sa
im ich darí aj splniť. Tu sú ich odpovede:

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie