Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

21 decembra, 2011

Poslanci kritizovali zvýšené náklady na chod Mestského úradu

<p>Najviac diskutovanými bodmi minulotýždňového zastupiteľstva boli tretia
tohtoročná úprava mestského rozpočtu a návrh rozpočtu na budúci rok.
Úprava aktuálneho rozpočtu vychádza zo skutočného vývoja príjmov a
v závislosti od nich sa upravujú aj výdavky mesta. Celkové príjmy mesta
boli upravené nahor o 28 715 eur na 8 919 844 eur. O 28 113 stúpli
oproti poslednej úprave aj výdavky mesta a dosiahli sumu 8 919 023. Prebytok
mestského rozpočtu tak po tretej úprave predstavuje 821 eur.

Čítať viac »

Editorial 51-52/2011

<p>Keď pripravujeme koncoročné dvojčíslo, nevdojak mi napadne, že
posledných dvanásť mesiacov ubehlo neuveriteľne rýchlo. Zbežne
zrekapitulujem najdôležitejšie udalosti, ktoré sa za to obdobie udiali,
vystavím si svoj súkromný účet nálezov a strát a poviem si:

Čítať viac »

Samospráva prerobila na jarmoku 1500 eur

<p>Už po druhýkrát v tomto roku sa na rokovanie mestského zastupiteľstva
dostala správa o priebehu 17. ročníka stropkovského jarmoku. Na
septembrovom zasadnutí sa poslanci týmto materiálom nezaoberali kvôli
chýbajúcemu vyúčtovaniu výdavkov na toto podujatie a bod bol stiahnutý
z rokovania.

Čítať viac »

Vianočné priania detí

<p>Na Vianoce svojho detstva rád spomína snáď každý dospelý, pretože len
deti sa dokážu úplne ponoriť do ich čara, precítiť ich. S napätím
čakajú, kedy sa pod vianočným stromčekom objavia darčeky a tajne dúfajú,
že Ježiško splní ich priania. Našu vianočnú anketu sme robili
v Materskej škole na ulici Matice slovenskej. Najstarších škôlkárov sme
sa pýtali, čo by si priali od Ježiška pod stromček. Zaujímajú vás ich
odpovede? Tu sú.

Čítať viac »

O živé vianočné stromčeky je stále záujem

<p>Čaro živého vianočného stromčeka je nezameniteľné. Rozvonia celú
domácnosť a umocňuje krásnu sviatočnú atmosféru. Aj keď sú dnes na
každom kroku v ponuke najmä umelé napodobeniny, niekoľko pestovateľov ich
ešte vždy ponúka.

Čítať viac »

Vianočné zamyslenie

<p>Na Vianoce sme iní ako inokedy. Sme lepší, láskavejší,
usmievame sa viac na seba a vinšujeme si navzájom len dobro. Prečo je
to tak?

Čítať viac »

Soňa Revická strávi Vianoce v horúcej Afrike. Z Tanzánie zamierila do Kene

<h3>„Ľudia tu celý rok
jedia múku s vodou, zeleninu im nahrádza tráva.“

Na Vianoce sa domov vracajú aj ľudia, ktorí sú po zvyšok roka
roztrúsení po celom svete. Nie všetci však majú možnosť vrátiť sa a
užívať si pokojnú sviatočnú atmosféru či už kvôli povinnostiam, alebo
kvôli veľkej diaľke, ktorá ich delí od domova. Dobrovoľníčka Soňa
Revická strávi tohtoročné Vianoce v Afrike. Od augusta tohto roku totiž
pôsobí v Keni. Býva na pobreží v Malindi a pracuje v Msabahe. Zhovárali
sme sa o živote v tejto africkej krajine, o jej práci, ale aj
o Vianociach.

Čítať viac »

Ocenených bude sedem osobností a dva kolektívy

<p>Stropkovskí poslanci schválili minulý týždeň menoslov osobností a
kolektívov, ktoré budú ocenené na najbližšom slávnostnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Mesto Stropkov oceňuje občanov – jednotlivcov,
kolektívy, organizácie a inštitúcie, ktoré sa významným spôsobom
zaslúžili o rozvoj a šírenie dobrého mena nášho mesta od roku 2007.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie