Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

10 júna, 2009

Na námestí vykopali zvyšky stáročnej pece

obrazekPri výkopových prácach na
rekonštrukcii kanalizácie na námestí SNP boli asi 30 cm pod asfaltovým
povrchom odkryté zvyšky starej tehlovej pece. Rekonštrukčné práce boli
zastavené a v miestach oproti vchodu do reštaurácie Metro sa už vykonáva
archeologický prieskum. Podľa popisu Ing. arch. Marka Vatehu ide o murovanú
klenbovú pec, ktorá sa nachádza zhruba na úrovni pôvodnej renesančnej
kamennej dlažby.

Čítať viac »

Neoficiálne zvíťazil v stropkovskom okrese Smer pred SDKÚ

Uplynulú sobotu prebehli na Slovensku po piatich rokoch voľby do
Európskeho parlamentu. Keďže prvé výsledky mohli byť zverejnené až po
uzatvorení volebných miestností v poslednej členskej krajine, teda
v nedeľu 7. júna o 22:00, v čase uzávierky sme mali k dispozícii len
neoficiálne výsledky eurovolieb.

Čítať viac »

Väčšina mestských podnikov hospodárila so stratou

Priemerná návšteva na futbale predstavovala 91 divákov

Podniky a obchodné spoločnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
vykázali v minulom roku súhrnnú stratu za viac ako 2,4 mil. korún. Zisk
vykázali len mestský podnik Služba a výrobca tepla Byhos, s.r.o. Na strate
sa najviac podieľala Nemocnica Stropkov, s.r.o., ktorá koncom minulého roka
vstúpila do likvidácie.

Čítať viac »

Štedré dotácie pre východ

Až 10 tisíc eur dostali organizátori Warholfestu v Mikovej

V polovici mája sa na Úrade vlády SR hodnotili projekty zamerané na
podporu kultúry národnostných menšín a etnických skupín. Gestorom komisie
je podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti,
ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič. Z 13 podporených projektov bolo
7 úspešných žiadateľov z Východného Slovenska.

Čítať viac »

Editorial 24/2009

V čase krízy, keď roboty nie je nazvyš, sú ľudia vďační za
akúkoľvek príležitosť zarobiť si nejaké peniaze. V letnom období sa
popularite tešia najmä rôzne sezónne brigády, ktoré nevyžadujú žiadne
vzdelanie ani špeciálne schopnosti, len dve zdravé ruky a chuť fyzicky
pracovať.

Čítať viac »

Minulý týždeň maturovali nadstavbári z SOŠ na Hlavnej 6

Maturitný maratón v Stropkove uzavreli študenti Strednej odbornej školy
na Hlavnej 6. Od prvého do tretieho júna obhajovalo svoje vedomosti zo
slovenského jazyka a literatúry, nemeckého jazyka a z teoretickej a
praktickej časti odborných predmetov 30 študentov nadstavbového štúdia
odboru spoločné stravovanie.

Čítať viac »

Vaše ohlasy 24/2009

O tom, ako rozhodca vyhral v Stropkove-Sitníkoch kontumačne

Prišla som za rodičmi na víkend. K folklóru nedele patrí návšteva
deda a hneď potom futbal. Aspoň raz za čas uvidím hrať svojich dvoch bratov
a aspoň raz za čas s radosťou zaplatím zopár centov vstupné „na podporu
športu“ ako mi v nedeľu v Sitníkoch povedal pán s pokladničkou a
výrazom tváre, ktorým by ma dokázal presvedčiť asi o čomkoľvek.
Nech!
Stála som tam asi 10 minút a v tej chvíli ešte netušila, že sa
ďalších 10 minút pri zábradlí neohrejem. Ani mi nenapadlo, že by sa
nedohralo. A nedohralo sa…

Čítať viac »

Chodíte na preventívne prehliadky?

Podľa lekárov by mal každý dospelý človek absolvovať raz za dva roky
preventívnu zdravotnú prehliadku. Nás zaujímalo, ako sa ľudia starajú
o svoje zdravie, resp. či lekára navštevujú len v urgentných prípadoch,
alebo poctivo chodia aj na spomínané preventívne prehliadky. Tu sú odpovede
našich piatich respondentov:

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie