Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

21 januára, 2009

V priemyselnom parku by v prvej etape mohlo nájsť prácu 60 ľudí

Poslanci sa oboznámili aj s projektom vybudovania solárnej
elektrárne

V minulom vydaní Spektra sme informovali o úspešnom projekte mesta,
ktoré získa vyše 3,5 mil. eur (106 mil. korún) na výstavbu hnedého
priemyselného parku. Minulú stredu informoval poslancov zastupiteľstva
o podmienkach jeho realizácie konateľ spoločnosti EC-EDMA, s.r.o., Eduard
Cichý, ktorá mesto v tomto projekte zastupuje.

Čítať viac »

Policajti kontrolovali požívanie alkoholu u mladistvých

J. Ševc: „Chlapci sa priznali, že pili na oslave pätnástky u svojho
kamaráta.“

Prednedávnom vykonali policajti OO PZ Stropkov akciu zameranú na
požívanie alkoholu u mládeže a na rôzne formy prejavov extrémizmu.
Riaditeľ základného útvaru nás informoval o výsledku
spomínanej akcie.

Čítať viac »

Ako vnímate súčasnú plynovú krízu?

Plynová kríza je v súčasnom období témou číslo jeden. Médiá
každý deň informujú o posledných krokoch všetkých zainteresovaných
strán, široká verejnosť s napätím čaká, ako sa situácia vyvinie.
V čase, keď sme robili túto anketu, sa ako o jednej z možností
uvažovalo o swapovom (výmennom) obchode s Ukrajinou, ktorej by určité
množstvo plynu dodalo Rusko a Kyjev by rovnaké množstvo posunul zo svojich
zásobníkov Slovensku. Piatich respondentov sme sa pýtali, ako vnímajú
súčasnú plynovú krízu a či si vedia život bez plynu predstaviť. Tu sú
ich odpovede:

Čítať viac »

Tuhé mrazy dávajú zabrať aj lesnej zveri

Súčasné mrazivé počasie dáva zabrať aj zvieratám vo voľnej prírode.
Vrstva snehu znemožňuje prístup k potrave, zamrznuté zdroje vody môžu
mať za následok ich dehydratáciu a následný úhyn. Bez starostlivosti
poľovníkov by najmä slabšie jedince nemali veľkú šancu na prežitie.

Čítať viac »

Psychologička si u budúcich prvákov všíma najmä rečové schopnosti, emocionálnu a sociálnu zrelosť

V týchto dňoch prebiehajú zápisy do prvého ročníka. Rodičia spolu
s budúcimi prváčikmi absolvujú prvú návštevu školy, ktorá sa na dlhý
čas stane druhým domovom terajších škôlkárov. Zápisov sa zúčastňuje
aj riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Valéria Surmajová, ktorá s rodičmi a pedagógmi konzultuje problémy
súvisiace s pripravenosťou detí na povinnú školskú dochádzku.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie