Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

17 decembra, 2008

Futbal 51/2008

Úradná správa OOFZ č. 17 zo dňa 10. decembra 2008 Sekretariát OOFZ: 1. Oznamuje, že zasadnutie vedúcich mužstiev účastníkov I. triedy dorastu sa uskutoční 17.

Čítať viac »

Posledné tohtoročné zasadnutie poslancov

V pondelok o 10.00 hod. sa poslednýkrát v tomto roku stretnú poslanci
mestského zastupiteľstva. Vo viacerých bodoch sa kvôli prechodu na euro
budú venovať aktualizácii všeobecnozáväzných nariadení, schvaľovaná
bude aj štvrtá tohtoročná úprava mestského rozpočtu ako aj rozpočet
mesta na roky 2009 až 2011. Vedúci Odboru školstva predloží návrh na
ocenenia mesta, ktoré budú udelené na prvom slávnostnom zasadnutí MsZ
začiatkom budúceho roka. Schvaľovať by sa mali aj odmeny vedeniu mesta.

Čítať viac »

Slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi po prvýkrát v Giraltovciach

Po prvýkrát a pritom v mimoriadne príjemnej atmosfére sa uplynulý
piatok popoludní nieslo v Dome kultúry v Giraltovciach tradičné
slávnostné oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi plaketami prof. MUDr.
Jana Janského. Toto podujatie zorganizoval Územný spolok Slovenského
Červeného kríža (SČK) vo Svidníku. Po Svidníku a Stropkove tak
bezpríspevkových darcov krvi po prvýkrát na slávnostnom oceňovaní hostilo
mesto Giraltovce.

Čítať viac »

Editoriál 51/2008

Ekonómovia strašia, vraj tohtoročné Vianoce budú vzhľadom na
finančnú krízu chudobnejšie ako tie po minulé roky.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie