Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

5 novembra, 2008

Editoriál 45/2008

Z novely zákona o sociálno právnej ochrane detí a sociálnej
kuratele vyplýva, že telesné tresty na deťoch budú zakázané.

Čítať viac »

Ako si spomínate na svoju stužkovú?

Navždy sa zachová v pamäti stužková – spieva sa v populárnej
pesničke od Elánu. Prichádza obdobie stužkových, preto sme sa v uliciach
Stropkova pýtali, ako si na tú svoju spomínajú ľudia, ktorí majú
slávnostné odovzdávanie zelených stužiek už dávno za sebou. Tu sú
odpovede našich piatich respondentov:

Čítať viac »

Pacienti postihnutí Alzheimerovou chorobou sú úplne odkázaní na cudziu pomoc

MUDr. D. Digoň: „Ochorenie je na vzostupe a predstavuje vážny
medicínsky problém.“

Alzheimerova choroba (ACH) spôsobuje postupnú stratu mentálnych a
rozumových schopností, čím negatívne ovplyvňuje schopnosť vykonávať
bežné denné činnosti. Ide o progresívne ochorenie, ktorého príznaky sa
postupne zhoršujú. Na ACH v súčasnosti neexistuje liek, ktorý by ju úplne
vyliečil, moderná liečba pôsobí hlavne na spomalenie a zmiernenie
príznakov ochorenia. O Alzheimerovej chorobe sme sa zhovárali s neurológom
MUDr. Danielom Digoňom.

Čítať viac »

Na hromadný odber krvi prišla bezmála štyridsiatka darcov

V piatok dopoludnia sa v Stropkove uskutočnil už 8. hromadný odber
krvi, ktorý organizuje Národná transfúzna stanica Prešov. Vôbec po
prvýkrát prišli do Mestského kultúrneho strediska prešovskí zdravotníci
21. marca 2006, odvtedy sa tu za svojimi darcami vracajú pravidelne.

Čítať viac »

Dôchodcom sa predstavili deti stropkovských škôl

Poslednú októbrovú nedeľu si v divadelnej sále mesta Stropkov
slávnostným kultúrnym programom uctili starších spoluobčanov. Po úvodnej
hre na klavíri, básni k Mesiacu úcty k starším a privítaní všetkých
prítomných sa dôchodcom prihovoril viceprimátor Michal Lipinský.

Čítať viac »

Úcta k starším v Nižnej Olšave

Obec Nižná Olšava každoročne v mesiaci október organizuje posedenie so
staršími občanmi nad 60 rokov. Touto milou slávnosťou chcú poslanci OZ a
starosta obce vyjadriť úprimné poďakovanie a vzdať úctu za ich prácu,
pomoc pri výchove detí a vnúčat, za ich múdre slová a za ich kladný
prínos pri rozvoji obce.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie