Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

3 septembra, 2008

V jeseni sa bude v meste rekonštruovať viacero ulíc

Stropkovská mestská rada sa na svojom poslednom zasadnutí zaoberala
predovšetkým plánovanými investičnými akciami, ktoré sú zahrnuté
v aktuálnom mestskom rozpočte, resp. budú do rozpočtu doplnené.
Vyhodnotené boli už zrealizované akcie a členovia rady sa takisto
oboznámili s prípravami na ďalšie plánované investície v rámci
bežných i kapitálových výdavkov rozpočtu.

Čítať viac »

Pamätáte sa na školské začiatky svojich detí?

Snáď nikto neočakáva začiatok školského roka s väčším napätím,
ako prváčikovia. Na školu, nových spolužiakov i panie učiteľky sa
tešia, niekde v kútiku ich detskej dušičky však pociťujú určité obavy.
Podobne sú na tom aj ich rodičia. Na jednej strane sú hrdí na svoje
ratolesti, na strane druhej rozmýšľajú o tom, ako ich prváčik zvládne
nával školských povinností. V dnešnej ankete sme sa piatich respondentov
pýtali, ako si spomínajú na školské začiatky svojich detí. Tu sú ich
odpovede:

Čítať viac »

Klinická logopedička hovorí o príčinách nesprávneho vývoja reči

„Za rozhodujúce považujem prvé tri roky života dieťaťa.“

Reč je jedným z najdôležitejších komunikačných prostriedkov
človeka. Vyvíja sa už od narodenia, približne v troch rokoch života by mal
byť tento vývoj zavŕšený, slovnú zásobu si však človek rozširuje až
do staroby. S vývojom reči však súvisí množstvo porúch spôsobených
jednak vonkajšími faktormi, jednak vrodenými dispozíciami. O ľudskej
reči, jej poruchách, ale aj o spôsoboch, ako im predchádzať, sme sa
zhovárali s klinickým logopédom PaedDr. Marcelou Rothovou.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie