Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

20 augusta, 2008

Editorial 34/2008

Minulý týždeň som sa nechtiac stala svedkom scény ako z talianskeho
filmu. Kde? Na pošte. Ako vždy som sa postavila do radu, keď som pri jednom
zo susedných okienok začula krik a nadávky.

Čítať viac »

Mesto ukončí prípravy na Euro v novembri

Posledným krokom v prípravách pre zavedenie jednotnej európskej meny na
Slovensku v podmienkach mesta Stropkov bude novelizácia všetkých
Všeobecno-záväzných nariadení týkajúcich sa miestnych daní a poplatkov a
cenníkov za prenájom mestského majetku. Malo by sa tak stať na novembrovom
zasadnutí poslancov mestského zastupiteľstva. Informoval o tom prednosta
MsÚ Metod Burák, ktorý je zároveň vedúcim eurotímu koordinujúceho
prechod na Euro v rámci mesta Stropkov.

Čítať viac »

Kontrolóri úradu práce nezistili žiadny prípad nelegálneho zamestnávania

Stropkovský úrad práce vykonal v priebehu prvého polroka 2008 sériu
kontrol zameraných na nelegálnu prácu a zamestnávanie. Tieto kontroly
vykonal v zmysle zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní (ďalej „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní“) u právnických a fyzických osôb v pôsobnosti ÚPSVaR
Stropkov.

Čítať viac »

Prečo sa ľudia rozvádzajú?

Zistenia Štatistického úradu SR hovoria, že v súčasnosti sa každé
tretie manželstvo u nás končí rozvodom. Až polovica rozvedených uviedla
za príčinu rozvodu rozdielnosť pováh, ďalšími dôvodmi boli alkoholizmus,
nevera, nezáujem o rodinu. V dnešnej ankete sme sa piatich respondentov
opýtali, aké sú podľa nich najčastejšie príčiny rozvodov. Tu sú ich
odpovede:

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie