Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

29 januára, 2008

Starostovia rokovali o bezpečnostnej otázke

Pred niekoľkými dňami sa v zasadačke Obecného úradu v Breznici
uskutočnilo pracovné stretnutie, na ktorom zúčastnené strany prejednávali
bezpečnostnú otázku v obciach, ktoré spadajú do územnej pôsobnosti
Obvodného oddelenia Policajného zboru v Turanoch nad Ondavou.

Čítať viac »

Boli ste niekedy nezamestnaný?

Po úmrtí niekoho blízkeho, rozvode a sťahovaní patrí vraj strata
zamestnania k jednej z najstresujúcejších životných situácií.
Výpoveď, či už z organizačných, alebo iných dôvodov zamáva aj
silnejšími náturami. Reálne totiž hrozí strata základných životných
istôt. Každý sa so stratou zamestnania vysporadúva po svojom. Niektorí
začínajú intenzívne zháňať novú prácu, iní rezignujú. V dnešnej
ankete bude rezonovať práve problém straty zamestnania. Ľudí sme sa
pýtali, či už niekedy o zamestnanie prišli a ako sa so vzniknutou
situáciou vyrovnávali.

Čítať viac »