smahu správy

Sociálna poisťovňa zaznamenala ďalší pokus o podvod, tentoraz falošné vymáhanie dlhu

Sociálna poisťovňa opäť zaznamenala pokus o neoprávnené vymáhanie údajného dlhu na poistnom v Žilinskom samosprávnom kraji. Písomne sa o to prostredníctvom poštovej zásielky pokúsila neznáma osoba, ktorá pomocou falošného platobného rozkazu údajne vystaveného Okresným súdom v Žiline vyzýva poistencov Sociálnej poisťovne na zaplatenie neexistujúceho dlhu a súčasne súdneho poplatku za podanie odporu vo výške niekoľkých desiatok až stoviek eur.

Sociálna poisťovňa dôrazne upozorňuje na opakovaný výskyt rôznych pokusov o zneužitie jej mena, ktorých cieľom je získanie finančného prospechu od rôznych osôb. V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť, že Sociálna poisťovňa vymáha od dlžníkov dlžné poistné, penále, pokuty a preplatky na dávkach tromi spôsobmi: pomocou tzv. správneho výkonu, kedy vstupuje na účet dlžníka alebo vykonáva zrážky z jeho príjmu samotná Sociálna poisťovňa, ďalej prostredníctvom mandátnej správy alebo exekútora. Vždy však až po tom, ako je dlžníkom doručené rozhodnutie Sociálnej poisťovne o povinnosti uhradiť príslušnú pohľadávku, voči ktorému sa možno do 15 dní odvolať. Dlžník svoje záväzky uhrádza vždy na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. V iných finančných inštitúciách Sociálna poisťovňa účet nemá.
V prípade akýchkoľvek nejasností alebo pochybností pri doručení výzvy na úhradu pohľadávky Sociálnej poisťovne odporúčame preveriť si existenciu svojho záväzku priamo v pobočke Sociálnej poisťovne. Prípad, ktorý pred pár dňami ohlásil adresát falošnej výzvy v pobočke Žiar nad Hronom, je jasným pokusom o podvod. Šetrením sa podarilo zistiť, že sudca uvedený v liste na Okresnom súde v Žiline vôbec nepracuje, pri čísle účtu rovnako nebola uvedená Štátna pokladnica, ale iný peňažný ústav. Okrem toho osoba, ktorej bola výzva adresovaná, nemá v Sociálnej poisťovni nijaké nedoplatky.
-sp-

redakcia | 8. 11. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 116x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou